Forsvaret utvider bruken av IFS Applications

Forsvaret utvider bruken av IFS Applications IFS Norge skal levere et datasystem som en midlertidig løsning for drift og forvaltning av den første av fem nye fregatter i Nansen-klassen, som leveres til Norge fra høsten 2005. Systemet bygger på gjenbruk av de løsninger som IFS Norge tidligere har levert til Forsvaret gjennom IMAS-løsningen, som har vært i drift i Luftforsvaret siden 1999, og SJØMAST-løsningen som Sjøforsvaret bruker for å understøtte anskaffelsesprosessen for de nye fregattene. Systemet er bestilt av Program Golf, og vil være operativt inntil Golf kan levere nye løsninger på dette området. Systemet vil bli levert til driftsorganisasjonen for de nye fregattene på Haakonsvern, Bergen. Den første leveransen er planlagt 1. mai 2005. Verdien på denne leveransen er NOK 4,2 mill. “De nye fregattene representerer den største materiellanskaffelsen i Forsvaret noensinne, og vil bli det mest kompliserte våpensystem i Forsvaret. Vi kan ikke ta noen risiko når det gjelder drift og forvaltning av dette materiellet, og vi er avhengig av gode, operative støttesystemer fra første dag. Dette var utslagsgivende da vi valgte å gjenbruke IMAS-løsningen fra Luftforsvaret, også for fregattene, mens vi venter på at program Golf kan levere den endelige løsningen,” sier leder for Program Golf, Brigader Jon Rikter-Svendsen. “Vi er stolte over å få dette oppdraget. Forsvaret har valgt å utvide bruken av løsninger som de kjenner. Dette representerer en stor anerkjennelse av våre ansattes kompetanse og den kvalitet og avanserte funksjonalitet som kjennetegner de løsninger vi leverer i forsvarsmarkedet”, sier direktør Torfinn Haugland i IFS Norge. Om Program Golf Forsvaret skal innføre et felles system for styring og kontroll av personell-, materiell- og økonomifunkjsoner. Forsvarets organisasjon og prosesser innen disse områdene skal tilpasses, slik at det oppnås betydelige innsparinger og effektiviseringer som resultat av investeringene. Innføring av ny informasjonsteknologi skal tilpasses eksisterende systemer og kompetanse der dette er regningssvarende, og ut fra forutsetningen om at det skal konvergeres mot et felles styringssystem for Forsvaret. Om Fritjof Nansen-klasse fregatter Den første fregatten i Fridtjof Nansen-klassen kommer høsten 2005. I 2010 er alle de fem nye fregattene operative. Prosjektet har en totalkostnad på ca 21 milliarder kroner og er det største investeringsprosjektet i Forsvaret. De nye norske fregattene er et multirollefartøy og kan bekjempe trusler både fra luften, på overflate og under vann. Kampsystemet Fridtjof Nansen er spesialbygd for å drive antiubåt-operasjoner. I tillegg vil fartøyene også operere integrert helikopter for krigføring mot ubåter og overflatefartøy. Sammen utgjør fartøy og helikopter kampsystemet Fridtjof Nansen. Fartøyene er 134 meter lang og 16.8 meter bred. Fullt lastet har de en deplasement på 5300 tonn. Marsjfarten på fregattene er 26 knop. Om IFS og IFS ApplicationsÔ IFS (XSSE: IFS) er en verdensledende leverandør av komponentbaserte forretningssystemer, basert på åpen standardteknologi. IFS’ bransjeløsninger er spesielt fokusert mot ERP, EAM og MRO. IFS Applications™ tilbyr bedrifter et livssyklusperspektiv i håndtering av materiell, anlegg, tjenester og produkter. IFS er en ledende leverandør av programvare til forsvarsindustri, nasjonale forsvar og sivil luftfart (ref. ARC – Advisory Group). IFS har mer enn 3000 kunder som omfatter bl.a. Lockheed Martin (JSF), Eurofighter, BAE SYSTEMS, SAAB, Bofors Defence, Rockwell, General Dynamics og GE Engine Services. IFS har ca. 3000 ansatte og er representert i 45 land. www.ifsworld.com For ytterligere informasjon kontakt: Direktør Torfinn Haugland IFS Norge AS Telefon: +47 66 90 73 00 Telefax: +47 66 90 73 01 E-mail: toha@ifs.no Major Jahn Roger Søsveen Program Golf Telefon: +47 99 20 84 39 Telefax: +47 23 09 78 53 E-mail: jsosveen@mil.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no