Wilh. Wilhelmsen ASA, en verdensledende leverandør av sjøtransport og tilknyttede tjenester, velger IFS

Wilh. Wilhelmsen ASA, en verdensledende leverandør av sjøtransport og tilknyttede tjenester, velger IFS Wilh. Wilhelmsen Group har valgt IFS som sin foretrukne leverandør av forretningssystemer Selskapet har inngått en rammeavtale om leveranser av programvare, service og vedlikehold fra IFS Norge AS. I etterkant av denne rammeavtalen har Wilh. Wilhelmsen Group undertegnet programvare- og servicekontrakter som dekker leveranser til gruppens datterselskap, Barwill.. Alle datterselskaper i Wilh. Wilhelmsen group har rett til å inngå kjøpskontrakter med IFS basert på den totale rammeavtalen. Wilh. Wilhelmsen Group regnes i dag som et av Norges ledende sentre for maritim ekspertise. Halve arbeidsstyrken, som utgjør over 13 000 mennesker, seiler på mer enn 200 skip. Resten av staben arbeider ved mer enn 250 kontorer i over 60 land og ved et stort antall terminaler. Barwil er et heleid datterselskap av Wilh. Wilhelmsen ASA, Oslo, og tilbyr et bredt utvalg av skipsfarts- og lasterelaterte tjenester til mange forskjellige internasjonale kunder. Barwil har etablert et integrert nettverk med ca. 230 kontorer som strekker seg over 58 land over hele verden. Rammeavtalen dekker IFS’ programvare for økonomi-, salg og service-, distribusjons- og service.. Barwil vil bruke dataverktøy fra IFS til å støtte “One world - One Truth” prosjektet, der man søker å harmonisere data og datastruktur i et globalt perspektiv og utforme effektive, globale forretningsprosesser. - Standardiserte prosesser , rutiner og felles datastrukuturer vil forbedre vår evne til å reagere enda raskere på forandringer i vår forretnings generelle vilkår, sier Per-Ola Simensen, CFO, Barwil Agencies AS. - Hovedgrunnen til at vi valgte IFS var deres sterke stilling i maritime bransjer og deres evne til å forstå vår virksomhet, legger han til. - Avtalen med Wilh. Wilhelmsen ASA bekrefter vår sterke stilling i denne typer bransjer og vår evne til å støtte globale selskaper,” sier Glenn Arnesen, administrerende direktør, IFS Norge. Om Wilh. Wilhelmsen Group Wilh. Wilhelmsen ASAs forretningskonsept er å være en ledende internasjonal leverandør av sjøtransport og tilknyttede tjenester basert på fagkunnskap – og med fokus på kundenes behov . Gruppen regnes i dag som et av Norges ledende sentre for maritim ekspertise. Halve arbeidsstyrken som utgjør mer enn 13 000 mennesker, seiler på mer enn 200 skip. Resten arbeider ved mer enn 250 kontorer i over 60 land og ved en rekke terminaler. Selskapet oppnår sine beste resultater ved hjelp av samspillet mellom disse menneskelige ressursene. Wilh. Wilhelmsen Group har utviklet seg fra en mer tradisjonell skipsfartsvirksomhet, med fokus på å eie og drive skip, til å bli en global leverandør av transport- og logistikktjenester. Vekten vil fortsatt ligge på den maritime sektoren, men selskapet anser ikke lenger det å eie skip som avgjørende for virksomheten. I alle deler av virksomheten er mulighetene for vekst og lønnsomhet størst på de områdene hvor de primært kan selge maritim kunnskap og ekspertise. Selskapets hovedutfordring vil være å fortsette og utvikle ekspertise for å gjennomføre overgangen fra å fungere primært som leverandør av skipsbaserte transporttjenester til å ha evne til å tilby løsninger og organisere transport hele veien fra produsent til kunde. I denne verdikjeden vil gruppen ha et maritimt varemerke og være en fortrukket forretningspartner. OM IFS og IFS-verktøy IFS (XSSE: IFS) er en av verdens ledende leverandører av komponentbaserte forretningsprogrammer som er utviklet ved bruk av åpne standarder. IFS’ bransjetilpassede løsninger er optimalisert for ERP, styring av bedriftenes aktiva og MRO. IFS Applications™ tilbyr bedrifter en integrert livssyklusholdning til styring av midler, tjenester og produkter, og gjør dem i stand til å ta i bruk lønnsomme forretningsideer, styre kostnader, lede prosjekter, øke effektivitet i forsyningskjeden og måle sine prestasjoner. Som leder med hensyn til komponentbasert programvare leverer IFS konkrete forretningsfordeler til selskaper innen luftfart og forsvar, bilindustrien, byggevirksomhet og styring av installasjoner, høyteknologi, industriproduksjon, prosessindustrien, offentlige tjenester og telekommunikasjon. Ved å arbeide i tett samarbeid med partnere er IFS en pådriver når det gjelder å få markedet til å akseptere standarder og sameksistens som gir kundene raskere inntjening, lavere risiko og frihet til å velge. www.ifsworld.com For flere opplysninger, vennligst kontakt: Glenn Arnesen, administrerende direktør, IFS Norge Telefon: 66 90 73 00 Faks: 66 90 73 01 E-post: glenn.arnesen@ifs.no eller Lasse Kittelsen, Senior Vice President, Wilh. Wilhelmsen ASA Telefon: 67 58 40 00 E-post lasse.kittilsen@ww-group.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no