Australske Process Group velger IFS Applications

Melbournebaserte Process Group, en ledende global leverandør av tekniske løsninger til olje- og gassindustrien, har valgt å implementere IFS Applications. IFS-løsningen skal blant annet støtte selskapets ambisjon om å fordoble produksjonskapasiteten innen 12 måneder.

Process Group er det femte australske selskapet innen EPC-segmentet (Engineering, Procurement, Construction) som velger IFS Applications det siste året. Ved å implementere den nye hovedversjonen IFS Applications 8 får selskapet tilgang til nye og forbedrede funksjoner for håndtering av globale prosjekter, inkludert prosjektøkonomi og prosjektledelseskontroll – alt integrert med forretningssystemet.

– IFS Applications 8 er det perfekte verktøyet for å sikre lønnsom vekst og førsteklasses kundeservice. Vårt mål for neste år er å fordoble omsetningen vår ved å fokusere på større oppdrag og bredde vårt servicerepertoar, sier David Johnston, VD, Process Group.

For å kunne oppnå en årlig omsetning på 50 millioner australske dollar – og samtidig minimere risiko, forbedre kvalitet og effektivisere virksomheten – trengte Process Group et integrert forretningssystem som kunne sikre tilgang til korrekte prosjektdata gjennom hele selskapet.

Etter en ni måneder lang evalueringsprosess, der fire ulike forretningssystemer ble testet, valgte Process Group IFS Applications. Systemet dekket alle behov med vekt på prosjektstyring.

Med IFS Applications får Process Group enkelt oversikt over virksomheten og kan dermed oppnå forbedret prosjektkontroll og effektivitet. Selskapet håper også å kunne redusere prosjektstarttider, forbedre sin kvalitetskontroll, effektivisere sin planlegging, øke vinnerandelen på kontrakter samt spare tid i sin rapportering.

– Realistiske kalkyler viser at forretningssystemet kan bli lønnsomt etter 12 måneder. Et mer konservativt estimat viser at systemet gir avkastning etter 2-3 år, sier Johnston.

IFS Applications sikrer store forbedringer innen prosjektstyring og kommer til å erstatte et antall regnearkbaserte systemer samt selskapets nåværende økonomisystem. Systemet kommer til å erstatte mange prosjekt- og økonomirapporter som i tidligere ble laget manuelt, noe som vil spare tid og eliminere forsinkelser i rapporteringen.

Selskapet kommer til å gjøre en stegvis implementering av følgende IFS-moduler: Personalhåndtering, konstruksjonsstøtte, dokumenthåndtering, produksjonsstøtte, logistikk samt salg og service. Process Group har dessuten til hensikt å implementere IFS løsninger for beslutningsstøtte.

Gjennom forbedret presisjon i kostnadsanalyser og økt prosjekteffektivitet skal Process Group vinne flere nye oppdrag.

– Våre tilbud blir mer presise, noe som vil føre til at vi vinner flere kontrakter, sier Phil Tuckett, salgssjef hos Process Group.

Det nye systemet kommer også til å forbedre selskapets muligheter til å kommunisere korrekte rapporter til sine kunder. Dette gjelder spesielt kunder med fokus på kvalitet og service samt kunder som er strategisk viktige for selskapets vekst.

– I takt med at våre prosjekter blir større og mer komplekse øker etterspørselen hos våre kunder etter informasjon og oversikt. Alle vil ha kontroll over eventuelle risikoer, ofte gjennom å implementere nye systemer, noe som innebærer at vi har et ansvar for å gi våre kunder innsikt i sine prosjekter, sier Tuckett.

Med forretningssystemet vil selskapet dessuten øke veksten innen områdene ettermarked og service. Ved å få direkte tilgang til teknisk informasjon om tekniske løsninger som processaggregat kan Process Group redusere sine kostnader og tilby bedre vedlikeholdsservice

– Det finnes store muligheter innen olje- og gassindustrien for raskt voksende selskaper som Process Group. Process Group hadde behov for et heldekkende og fleksibelt forretningssystem for å øke effektiviteten og håndtere risikoer. Vi ser frem til et langt og produktivt samarbeid med Process Group, sier Rob Stummer, adm. direktør IFS Australia og New Zealand.

KONTAKTINFORMASJON
Anne Vandbakk
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Glenn Arnesen
Telefon: 46 8 58 78 45 00 
CEO IFS Scandinavia
glenn.arnesen@ifsworld.com

Om Process Group
Process Group ble grunnlagt i 1978 og er en ledende leverandør av tekniske løsninger til olje- og gassindustrien. Selskpets kjennetegn er innovativ design, miljøbevissthet og kapasitet for å skape verdi innen en rekke ulike bransjer.

Mer information finnes på www.processgroup.au

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.ifsworld.com.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) er et børsmnotert AB registrert i Sverige.
Organisasjionsnummer: 556122-0996. Hovedkontor: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker