Avinor utvider investeringen i IFS Applications

Avinor, som har ansvar for driften av Norges 46 sivile flyplasser, forbedrer brukeropplevelsen for sine ca. 4000 brukere gjennom å utnytte den fleksible arkitektur og det intuitive grensesnittet IFS Applications 9

IFS kunngjør at Avinor har besluttet å oppgradere sin installasjon av IFS Applications™ for å dra nytte av en brukervennlig og fleksibel plattform som et stabilt grunnlag for digitalisering.

Ved å oppgradere til IFS Applications 9 vil Avinor dra nytte av systemets arkitektur og nye supportmodell som sikrer at selskapet alltid bruker de siste oppdateringene på en kostnadseffektiv måte.

Oppgraderingen gir også Avinor utvidede muligheter til å overvåke og dokumentere at arbeidsprosesser blir utført i tråd med bransjens strenge sikkerhetskrav. IFS Applications 9 vil også gi brukerne effektiv støtte gjennom det rollebaserte grensesnittet, IFS Lobby ™.

- Vi valgte å oppgradere til IFS Applications 9 fordi vi ser store fordeler ved å bruke et forretningssystem som alltid er oppdatert. Vårt mål er å opprettholde vår ledende posisjon når det gjelder levering av service, sikkerhet, kvalitet og pris. I en stadig mer konkurranseutsatt bransje er et omfattende forretningssystem en avgjørende faktor for å sikre effektiv drift, sier Brede Nielsen, CIO, Avinor.

- Avinor spiller en avgjørende rolle i driften av flyplassene i Norge, noe som betyr at prosesseffektivitet og sikkerhet er av største betydning. IFS Applications 9 vil gi Avinor en stabil plattform for å sikre oversikt og kontroll i et systemmiljø som alltid er oppdatert. Vi er stolte over den tilliten Avinor har vist våre løsninger, og vi ser frem til å fortsette vårt gjensidige givende samarbeid, sa Glenn Arnesen, Administrerende Direktør, IFS Scandinavia.

Samarbeidet mellom Avinor og IFS startet i 1996 da IFS Applications ble valgt som vedlikeholdssystem på Gardermoen flyplass. I 2012 valgte Avinor å implementere IFS Applications 8 som sitt sentrale forretningssystem for å håndtere virksomhetens forskjellige prosesser på alle flyplassene i Norge. I 2013 valgte selskapet å utvide sin løsning med ytterligere funksjonalitet for helse, sikkerhet, kvalitetssikring samt risikohåndtering (HSEQ).

Innkjøp er et annet område hvor Avinor har realisert store fordeler med IFS Applications. Innkjøpsløsningen brukes for å oppnå større presisjon ved anskaffelse av sikkerhetsressurser, noe som tidligere utgjorde en stor kostnad og iblant var problematisk på grunn av flyplassenes skiftende behov. Sammen med prosessforbedringer har løsningen bidratt til store besparelser.

Les mer om hvordan IFS støtter selskap innen sivil luftfart her: www.ifsworld.com/no/bransjer/fly-og-forsvarsindustrien/sivil-luftfart/.

Anders Lundin, PR Manager, IFS Scandinavia.Telefon: 46 8 58 78 45 00, press@ifsworld.com

Om Avinor

Avinor har ansvar for 46 statseide flyplasser samt navigeringstjenester for sivil og militær luftfart i Norge. Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet innen luftfarten og en pådriver for å redusere utslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av miljøvennlig flydrivstoff.

Avinor bidrar hvert år til sikre og effektive reiser til om lag 50 millioner passasjerer, hvorav cirka halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Mer enn 3 000 ansatte har ansvar for å planlegge, ekspandere og drifte et samlet flyplassystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og flyplassalg. For mer informasjon besøk www.avinor.no

Om IFS

IFS™ er en ledende, global leverandør av forretningssystem som hjelper virksomheter med å bli mer fleksible. Med omfattende kompetanse innen utvalgte bransjer tilbyr IFS et fleksibelt, helintegrert forretningssystem (ERP) inkludert løsninger for vedlikehold (EAM) og service. IFS ble grunnlagt i 1983 og har i dag cirka 2800 ansatte. IFS støtter mer enn 1 million brukere over hele verden via egne kontorer og et voksende partnernettverk. For mer informasjon se IFSworld.com

Følg IFS på Twitter: @ifsworld 

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia