Bergene Holm og fem andre norske trelastprodusenter velger IFS Applications

En gruppe bestående av seks norske trelastprodusenter, inkludert Bergene Holm, har valgt IFS Applications for Trelastindustrien for å effektivisere sin virksomhet. I forbindelse med kontrakten har IFS og Skog-Data inngått en partneravtale der IFS via Skog-Data leverer software og implementering mens Skogdata er ansvarlig for drift og support. Kontrakten har en verdi på NOK 17 millioner og IFS forventer å levere prosjektet i 2012.

IFS vil levere et komplett forretningssystem til Bergene Holm, Begna Bruk, Eidskog-Stangeskovene, Kjeldstad Holding, Inntre, og Romerike Trelast. Løsningen inkluderer IFS Applications komponenter for økonomi, distribusjon, dokumenthåndtering, produksjon samt mobile klienter for lagervirksomhet.

Sammen med Skog-Data tilbyr IFS en komplett løsning, inkludert software, tjenester, support og drift av systemet. IFS’ målsetning er å levere markedets beste bransjeløsninger innenfor fokuserte områder og gjennom partnerskapet med Skog-Data sikres at så vel industrikompetanse som erfaring med kundenes virksomhet inkluderes i løsningen. I henhold til avtalen vil Skog-Data drifte løsningen samt levere førstelinje support.

De seks virksomhetene har varierende størrelse og kompleksitet og det har stilt krav til så vel fleksibilitet som skalerbarhet for løsningen. Ettersom IFS Applications er fullstendig komponentbasert, kan det enkelt tilpasses virksomheter av ulike størrelse og struktur.

For Bergene Holm var det avgjørende for valget at IFS’ har langsiktige fokus på ny teknologi og bransjefunksjonalitet.

─ IFS har en lang merittliste innen vår bransje, herunder vellykkede leveranser til Moelven Industrier gjennom mange år. IFS’ konsulenter har vist industrikompetanse i verdensklasse, og kombinert med geografisk nærhet til vår virksomhet var dette viktig for valget. IFS Applications er en helintegrert bransjeløsning basert på moderne teknologi, og vi forventer således at vårt nye system skal bidra til videre effektivisering av virksomheten samt forbedret kommunikasjon med byggevarekjedene, sier Øyvind Eriksen, CFO i Bergene Holm.

─ Samarbeidet med Skog-Data er ett eksempel på hvordan IFS forsterker sin bransjekunnskap gjennom partnere. Kombinasjonen av bransjeløsning fra IFS og bransjekompetanse fra Skog-Data vil være kjernen i en internasjonal satsing mot trebearbeidende industri. IFS har levert forretningssystem til produsenter av trelastprodukter gjennom mange år. For IFS er det viktig å gjøre produktutvikling I samarbeid med kundene, og IFS og Moelven har således utviklet en bransjeløsning for trevareindustrien. Vi er fornøyde med at denne nå velges av stadig flere, og at vi således anerkjennes som en ledende leverandør av bransjekompetanse og system til disse virksomheter, sier Glenn Arnesen, CEO IFS Scandinavia.

KONTAKTINFORMASJON
Anne Vandbakk
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Glenn Arnesen
Telefon: 46 8 58 78 45 00 
CEO IFS Scandinavia
glenn.arnesen@ifsworld.com

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2010 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.IFSWORLD.com

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden – Phone: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden.
Corporate identity number: 556122-0996

Tags:

Om oss

IFS utvikler og leverer programvare til kunder over hele verden som produserer og distribuerer varer, vedlikeholder anleggsmidler og driver service-orienterte bedrifter. Vår bransjekompetanse og våre løsninger sammen med vårt kundefokus har gjort oss til en anerkjent leder og en av de mest anbefalte tilbyderne innen vår sektor. Våre 4000 ansatte støtter mer enn 10000 kunder over hele verden gjennom lokale kontorer og et voksende partnernettverk. Mer informasjon er tilgjengelig på ifs.com. Følg IFS på Twitter: @ifs

Abonner

Dokumenter og linker