EPCI Kontraktør Apply Sørco live med IFS Applications

Report this content

  • Utrulling av IFS Applications til mer enn 900 brukere on- og offshore gjennomført i henhold til plan
  • Standard IFS bransjeløsning som støtter forretningskritiske prosesser som engineering, konstruksjon, prosjekt, ressurshåndtering og logistikk
  • Konsolidering av eksisterende IT miljø sikrer bedre prosjekt kontroll og risiko håndtering

IFS kunngjør at Apply Sørco, en norsk multi-disiplin engineering-kontraktør in olje- og gass industrien, har implementert IFS Applications for EPCI Contractors. Blant fordelene er forbedret data kvalitet, mer effektiv prosjekt, ressurs or risiko håndtering samt redusert kompleksitet i selskapets IT-miljø.

Med hovedkontor i Stavanger og med bakgrunn som multi-disiplin engineering kontraktør har Apply Sørco sitt fokus på å forbedre ytelsen på on- og offshore olje og gass anlegg.

Etter å ha gjennomført et effektivt 13 måneders implementeringsprosjekt i henhold til plan er nå IFS Applications tatt i bruk av mer enn 900 brukere i Apply Sørco og brukes nå til å håndtere selskapets prosjekter globalt. IFS-løsningen har erstattet en rekke separate eldre systemer og er en integrert løsning som sikrer kontroll i sanntid av prosesser som engineering, konstruksjon, prosjekt, logistikk, HSEQ og HR.

Løsningen tilbyr også forbedret ressurshåndtering og sikrer effektiv leveranse av engineering tjenester og systemer til kunder med lokasjoner over hele verden uten økning i antall back-office ansatte.

“Implementeringsprosjektet er et strategisk initiativ for å sikre mer effektiv prosjekt gjennomføring gjennom hele verdikjeden,” sier Apply Sørco Senior Vice President Tove Tyberø. “Apply Sørco har vokst betraktelig de siste par årene som igjen betyr at vi håndterer stadig større og mer komplekse prosjekter. IFS Applications setter oss i stand til å fortsette denne veksten og levere prosjekter på tid og budsjett med bedre kvalitet og økt effektivitet.“

“Vi er veldig glade over å kunngjøre enda et vellykket implementeringsprosjekt, levert på tid og budsjett, “ sier Glenn Arnesen, Adm. Dir., IFS Scandinavia. “Gjennom å jobbe med verdensledende selskaper i olje- og gass industrien, har vi tilegnet oss dyp bransjekompetanse, noe som gjenspeiles i våre effektive implementeringsprosjekter og i selve IFS-løsningen. Vi er overbevist at Apply Sørco vil fortsette å dra nytte av IFS Applications fleksibilitet og evne til å skalere og vi ser frem mot vårt videre samarbeid.“  

Om Apply Sørco

Apply Sørco konsentrerer sin virksomhet om å forbedre ytelsen til olje og gass anlegg offshore og onshore. Apply Sørco representerer forretningsområdet Upstream Faciliites innen Apply, og leverer MMO og EPCI aktiviteter til olje- og gassindustrien. Apply AS er en ledende leverandør av tjenester og teknologiprodukter til olje- og gassindustrien.

Med 1 600 ansatte, er Apply organisert gjennom en rekke datterselskaper i tre forretningsområder. Disse er Upstream Facilities, Bolig og Helikopterdekk, samt Rig og Moduler. Apply er attraktivt posisjonert i noen av de raskest voksende segmentene av olje- og gassindustrien, og har en interessant eksponering til aktiviteter på norsk kontinentalsokkel (NCS), på land og globalt.

Mer informasjon finnes på www.applysorco.no

KONTAKTINFORMASJON
Tom Smith 
Telefon: 47 404 85 956
Marketing Director 
tom.smith@ifsworld.com

IFS™ er en ledende, global leverandør av forretningssystem som hjelper virksomheter med å bli mer fleksible. Med omfattende kompetanse innen utvalgte bransjer tilbyr IFS et fleksibelt, helintegrert forretningssystem (ERP) inkludert løsninger for vedlikehold (EAM) og service. IFS ble grunnlagt i 1983 og er en børsnotert virksomhet (XSTO: IFS) med cirka 2600 ansatte. IFS har mer enn 2200 kunder og er aktive i over 60 land gjennom egne lokale kontorer og partnere.

Mer informasjon finnes på www.ifsworld.com.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker

Sitater

Apply Sørco har vokst betraktelig de siste par årene som igjen betyr at vi håndterer stadig større og mer komplekse prosjekter. IFS Applications setter oss i stand til å fortsette denne veksten og levere prosjekter på tid og budsjett med bedre kvalitet og økt effektivitet.
Apply Sørco Senior Vice President Tove Tyberø