Forsvaret utvider sin bruk av IFS Applications

Løsningen fra IFS rulles ut til enda flere ansatte i Sjøforsvaret og støtter nå 2500 brukere i Forsvaret med funksjonalitet til kritiske prosesser som konfigurasjonsstyring, vedlikehold, reparasjon og ettersyn (MRO), samt logistikk.

IFS kunngjør at Sjøforsvaret har besluttet å øke bruken av IFS Applications ved å kjøpe flere brukerlisenser.

Forsvaret (Luftforsvaret, Hæren og Sjøforsvaret, inkludert Kystvakten) har siden 1999 brukt IFS Applications til militær logistikk for å administrere kritiske prosesser som konfigurasjonsstyring inkludert dokument- og reservedelshåndtering, vedlikehold, reparasjon og ettersyn (MRO), samt logistikk.

Sjøforsvarets beslutning om å kjøpe flere brukerlisenser betyr at IFS sin bransjeløsning vil støtte enda flere brukere som enten opererer til sjøs eller på land. Løsningen er fordelt mellom fartøy og anlegg på land, i tillegg til at den er integrert med statens økonomi- og HR-system. IFS sin løsning lever opp til Sjøforsvarets krav om å kunne være i autonom drift i inntil seks måneder og kunne bearbeide data som normalt og replikere data til den sentrale databasen både ved kommandosentralen og på vei tilbake fra aktiv tjeneste.

“IFS Applications er den eneste løsningen som lever opp til de strenge operasjonelle kravene satt av Forsvaret generelt og Sjøforsvaret spesielt. Effektiv forsvarslogistikk og håndtering av anleggsmidler er kritisk for Forsvaret, siden de støtter alle aktiviteter til alt militært personell, om de så er utplassert i utlandet eller tjenestegjør innenlands,” sier Graham Grose, Industry Director for IFS A&D.

“Vi er veldig stolte av den tilliten som Sjøforsvaret viser vår industriløsning. Ved å arbeide i nært samarbeid med Forsvaret, har vi vært i stand til å innlemme uvurderlig fagkunnskap i våre løsninger. Dette har resultert i en unik bransjeløsning som omfatter alt fra prosjektledelse, konfigurasjonsstyring og dokumenthåndtering, til prosjektleveranse, lagerhåndtering og innkjøp, samt garanti- og endringshåndtering,” sier Glenn Arnesen, CEO i IFS Scandinavia.

Les mer om IFS sine løsninger for fly- og forsvarsindustrien her.

Om Forsvaret

Forsvaret har ansvar for Norges nasjonale sikkerhet og er oppdelt i fire divisjoner: Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. I fredstid teller styrken cirka 23.000 (inklusive offiserer, sivilt ansatte og vernepliktige). Etter mobilisering teller styrken cirka 83.000. Forsvaret har 33 baser i Norge.
For mer informasjon se:
http://forsvaret.no/

KONTAKTINFORMASJON
Tom Smith 
Telefon: 47 404 85 956
Marketing Director 
tom.smith@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ er en ledende, global leverandør av forretningssystem som hjelper virksomheter med å bli mer fleksible. Med omfattende kompetanse innen utvalgte bransjer tilbyr IFS et fleksibelt, helintegrert forretningssystem (ERP) inkludert løsninger for vedlikehold (EAM) og service. IFS er en børsnotert virksomhet (XSTO: IFS) grunnlagt i 1983 og har i dag over 2600 ansatte. IFS støtter mer enn 2200 kunder over hele verden fra lokale kontorer og gjennom partnere i mer enn 60 land. For mere informasjon se www.ifsworld.com

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker

Sitater

IFS Applications er den eneste løsningen som lever opp til de strenge operasjonelle kravene satt av Forsvaret generelt og Sjøforsvaret spesielt
Graham Grose, Industry Director for IFS A&D