IFS kjøper 360 Scheduling

​IFS har inngått avtale med eierne av 360 Scheduling Ltd om oppkjøp samtlige aksjer i selskapet. Kjøpesummen betales kontant. Oppkjøpet vil styrke IFS’ markedsposisjon ytterligere innen service- og installasjonsbransjen.

360 Scheduling, med hovedkontor i Nottingham (Storbritannia) og kontor i Frankrike og USA, er en av verdens ledende leverandører av løsninger for planlegging og optimering innen feltservice. Selskapet leverer produktet 360 Scheduling, en skalerbar, SOA-optimert plattform som kan leveres både som skybasert tjeneste og for installasjon ute hos kundene.

For IFS’ kunder som eier anlegg eller utfører service på oppdrag av anleggseiere er høykvalitets servicearbeid og effektiv planlegging av dette virksomhetskritisk. 360 Scheduling vil kunne bidra til at kundene enklere kan oppfylle leveransekrav til lavere kostnader og med bedre styring og planlegging av feltarbeidet.

360 Scheduling har over 45 kunder i Storbritannia, Frankrike og USA. IFS vil tilby produktet 360 Scheduling både som en integrert del av IFS Applications og som en frittstående løsning. Ettersom selskapene har lik bransjefokus og 360 Scheduling får tilgang til IFS’ internasjonale tilstedeværelse og infrastuktur kan både stordriftsfordeler og synergier oppnås.

360 Scheduling hadde ved regnskapsårets slutt, den 31. August 2010, en nettoomsetning på SEK 28 millioner, hvorav over 90 prosent produktinntekter. EBITDA ble SEK 4,7 millioner.

– Oppkjøpet bekrefter vår vekststrategi, som blant annet innebærer oppkjøp innen bransjer der vi allerede er sterke. Sammen med vårt produkt IFS Applications, vår bransjekunnskap og våre fremgangsrike kunder vil dette bidra til å befeste vår posisjon som markedsledende i service- og installasjonsbransjen, sier Alastair Sorbie, CEO i IFS.

– Internasjonal tilstedeværelse, sterk posisjon innen service- og installasjonsbransjen og kundefokusert kultur er viktige egenskaper som gjør IFS til en bra match for 360 Scheduling. Mitt team og jeg ser virkelig frem til å bli en del av IFS og således fortsette vårt arbeid for økt vekst innen service- og installasjonsbransjen, sier Laurent Othacéhé, CEO i 360 Scheduling.

IFS Europe West vil styre integreringen av 360 Scheduling og enhetens leder, Paul Massey, er glad for å kunne ønske både nye kunder og ansatte velkommen.

– Vi har mange likhetstrekk; begge selskap er kundedrevne og leverer komponentbaserte løsninger som håndterer våre kunders skiftende behov. Vi ser frem til å inkludere virksomheter som Telsource, Group 4 Securicor, Cubic Transportation Systems og a&o systems i vår kundbase, sier Paul Massey.

Service- og installasjonsbransjen er blant IFS’ fokuserte bransjer. IFS tilbyr et komplett og integrert forretningssystem som håndterer hele livssyklusen for kunder, kontrakt, maskiner og annet utstyr. Med IFS Applications kan virksomheter forbedre sine forretningsprosesser gjennom å effektivisere samarbeidet med kunder, leverandører og underleverandører. IFS Appalications omfatter løsninger for ressursplanlegging og optimering, service- og leveranseavtaler, reservedelshåndtering, mobile løsninger for serviceteknikere samt støtte for servicenivåavtaler. Alt er integrert med økonomistyring, innkjøp, produksjon og personalhåndtering. Blant IFS’ kunder i bransjen finnes Hertel, Debut Services, Niscayah, eps, Schultess Maschinen AG, Dalkia, Anticimex, Eltel Networks, Infratek, Gilbarco Autotank og Tomra.

KONTAKTINFORMASJON
Anne Vandbakk

Telefon: +47 66 90 73 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Fredrik Vom Hofe
Telefon: +46 8 58 78 45 00
Senior Vice President
Business Development
fredrik.vom.hofe@ifsworld.com

Om 360 Scheduling
360 Schedulings har sine røtter innen kompleks numerisk analyse og selskapet har lenge hatt en sterk kobling til Nottingham University. I løpet av 1990-talet utviklet selskapets gründere en sofistikert kart- og planleggingsløsning for redningstjenesten.

Systemet bidrog til at brannvesen, politi og ambulanse kunne utnytte ressursene mer effektivt. Et resultat av systemet er eksempelvis at ambulanser kan være klare i nærheten av steder der behov kan forventes i stedet for å vente på stasjonene.

360 ble grunnlagt i 2002 med formål å utvikle sin verdensledende kompetanse innen software planleggigsverktøy til en moderne plattform med fokus på feltservice. Med moderne webteknologi kan nå alle virksomheter som arbeider med mobil arbeidskraft, uansett størrelse, dra nytte av 360’s planleggingsløsninger. 360-teamet består fortsatt av matematikere, planlegginseksperter og feltservice-spesialister og har sitt hovedontor i Strelley Hall, i utkanten av Nottingham.

For mer informasjon – se www.360scheduling.com

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.IFSWORLD.com

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) er et børsnotert selskap registrert i Sverige. Organisasjonsnummer: 556122-0996. Adresse: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker