IFS utnevnt som leder i Gartners Magic Quadrant for Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Companies

IFS kunngjør at selskapet, med forretningssystemet IFS Applications 8, er utpekt som leder i Gartners Magic Quadrant for Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Companies.

Gartner beskriver selskap som er utnevnt som ledere i kvadranten på følgende måte:

– Ledende leverandører av forretningssystem for mellomstore bedrifter har produkter med dyp og robust funksjonalitet som støtter en rekke kjerneprosesser hos brukeren. Disse leverandører er ikke nødvendigvis de største ut fra inntekter, men tilbyr etablerte produkter, har en dokumentert fremgangsrik relasjon til sine kunder og styrker sin markedsandel. Dessuten kommuniserer de tydelig sin strategi for å videreutvikle sine produkter til neste generasjons løsninger uten at det skaper for store forstyrrelser hos sine kunder.

Vi er svært glade for å bli anerkjent som leder i denne sektor. Vår fremgangsrike lansering av IFS Applications 8 i 2012 har gjort det mulig for våre kunder å dra nytte av mange forbedringer på områder som brukervennlighet, mobilitet, beslutningsstøtte, skyteknologi og global operasjoner. Våre kunder drar fordel av implementasjonstjenester og support i verdensklasse, enten levert direkte av IFS’ globale organisasjon eller gjennom vårt voksende økosystem av systemintegratorer, sier Alastair Sorbie, Administrerende Direktør på IFS.

– Vi er overbevist om at vår strategi, vår fokus på kvalitet og den forretningsnytten vi leverer til våre kunder kommer til å sikre videre fremgang i markedet. Dette bekreftes av bransjeanalyser som denne fra Gartner, vår fortsatte kundelojalitet samt våre siste finansielle resultater som ble presentert i juli, " fortsetter Sorbie.

*Gartner, Inc., Magic Quadrant for Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Companies Christian Hestermann, et al. Datum: 11 september 2013.

Om IFS
IFS er en børsnoteret virksomhet (XSTO: IFS) grunnlagt i 1983. Virksomheten utvikler, levererer og implementerer IFS Applications™, et komponentbaseret forretningssystem. IFS fokuserer på bransjer hvor en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske: service & vedlikehold, produksjon, logistikk og prosjekt.  IFS har mer enn 2000 kunder, er aktive i cirka 60 land og har 2800 ansatte. I 2012 gikk nettoomsetningen opp til SEK  2,7 milliarder.

For mere informasjon se www.IFSWORLD.com.
Følg IFS på Twitter: @ifsworld
Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker

Sitater

Vi er svært glade for å bli anerkjent som leder i denne sektor.
Alastair Sorbie, Administrerende Direktør på IFS