Lanserer ny komponent for IFS 360 Scheduling

IFS™ lanserer en ny komponent for sin IFS 360 Scheduling-løsning. Den nye komponenten – ”What If Scenario Explorer” (WISE) – gjør det mulig å skape ulike scenarier for å forutse den mobile feltservicevirksomheten i tre dimensjoner: tilgjengelige/nødvendige ressurser, prognose for arbeidsbelastning samt nøkkeltall (KPI).

Løsningen gjør det mulig å kombinere ulike profiler for ressurser og etterspørsel i en og samme undersøkelse. Deretter benyttes Dynamic Scheduling Engine for å evaluere og utforske de ulike alternativene. Resultatet er forbedret innsikt i planlagte eller forventede endringer, noe som fører til bedre beslutninger. Gjennom å øke forståelsen for variasjoner og andre faktorer i scenarioet kan virksomheter også redusere forretningsmessige risikoer.

WISE-komponenten gir brukeren raske svar på spørsmål som:

  • Hvilke ressurser behøver jeg for best å oppfylle en ny servicekontrakt?
  • Hvor mange medarbeidere trengs, hvilken type kompetanse og hvor?
  • Hvordan kan jeg bedre leve opp til kontraktens servicenivå (SLA) og få mer fornøyde kunder?

Alle resultater presenteres i iSWB workbench og visualiseres på kartet som også inneholder informasjon om ressursfordeling samt områder med høy aktivitet. Brukeren kan også definere manuelle tester eller benytte det automatiske alternativet for å generere ulike resultater som representerer de ulike scenarioene. Resultatene finnes også tilgjengelige som tabellrapporter som kan eksporteres til verktøy slik som Microsoft Excel.

Implementering hos pilotkunder starter i første kvartal 2013.

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.ifsworld.com.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) er et børsmnotert AB registrert i Sverige.
Organisasjionsnummer: 556122-0996. Hovedkontor: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Tags:

Om oss

IFS utvikler og leverer programvare til kunder over hele verden som produserer og distribuerer varer, vedlikeholder anleggsmidler og driver service-orienterte bedrifter. Vår bransjekompetanse og våre løsninger sammen med vårt kundefokus har gjort oss til en anerkjent leder og en av de mest anbefalte tilbyderne innen vår sektor. Våre 4000 ansatte støtter mer enn 10000 kunder over hele verden gjennom lokale kontorer og et voksende partnernettverk. Mer informasjon er tilgjengelig på ifs.com. Følg IFS på Twitter: @ifs

Abonner