Lanserer ny komponent for IFS 360 Scheduling

IFS™ lanserer en ny komponent for sin IFS 360 Scheduling-løsning. Den nye komponenten – ”What If Scenario Explorer” (WISE) – gjør det mulig å skape ulike scenarier for å forutse den mobile feltservicevirksomheten i tre dimensjoner: tilgjengelige/nødvendige ressurser, prognose for arbeidsbelastning samt nøkkeltall (KPI).

Løsningen gjør det mulig å kombinere ulike profiler for ressurser og etterspørsel i en og samme undersøkelse. Deretter benyttes Dynamic Scheduling Engine for å evaluere og utforske de ulike alternativene. Resultatet er forbedret innsikt i planlagte eller forventede endringer, noe som fører til bedre beslutninger. Gjennom å øke forståelsen for variasjoner og andre faktorer i scenarioet kan virksomheter også redusere forretningsmessige risikoer.

WISE-komponenten gir brukeren raske svar på spørsmål som:

  • Hvilke ressurser behøver jeg for best å oppfylle en ny servicekontrakt?
  • Hvor mange medarbeidere trengs, hvilken type kompetanse og hvor?
  • Hvordan kan jeg bedre leve opp til kontraktens servicenivå (SLA) og få mer fornøyde kunder?

Alle resultater presenteres i iSWB workbench og visualiseres på kartet som også inneholder informasjon om ressursfordeling samt områder med høy aktivitet. Brukeren kan også definere manuelle tester eller benytte det automatiske alternativet for å generere ulike resultater som representerer de ulike scenarioene. Resultatene finnes også tilgjengelige som tabellrapporter som kan eksporteres til verktøy slik som Microsoft Excel.

Implementering hos pilotkunder starter i første kvartal 2013.

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.ifsworld.com.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) er et børsmnotert AB registrert i Sverige.
Organisasjionsnummer: 556122-0996. Hovedkontor: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Tags:

Abonner