Mansfield Group velger IFS 360 Scheduling

Mansfield Group, et av Storbritannias største selskap innen veihjelp og bilreparasjon, har valgt IFS 360 Schedulings Dynamic Scheduling Engine (DSE) for å nå sitt mål om svartider på 20-30 minutter ved akutte kjøretøyhavarier.

Med over 100 teknikere på veiene samt mange tidskritiske kontrakter å håndtere, blant annet de britiske politimyndigheter og det britiske vegvesenet, har Mansfield Group stort behov for et optimert og dynamisk planleggingssystem.

– Vi valgte IFS 360 Schedulings DSE foran en rekke andre planleggingssystem ettersom dette fremstår som ledende og besvarer våre forretningsbehov som krav til responstider. IFS 360 Schedulings viste også en svært konstruktiv og positiv samarbeidsform som betydde mye for valget, sier Darrell Mansfield, styreformann, Mansfield Group.

−Vi har nylig signert avtale med en ny, stor kunde, og hadde behov for moderne teknologi som kan støtte vår vekst. Vi er overbevist om at 360 DSE kommer vil bli en lønnsom investering for oss allerede de nærmeste månedene, spesielt nå da vinteren nærmer seg og vi således forbereder vår høysesong, konkluderer Mandfield.

– Mansfield Groups behov er typiske for moderne virksomheter som krever et dynamisk planleggingssystem som IFS 360 Scheduling og vi er glade for å bidra til å utvikle deres virksomhet. Prosjektet begynte med en telefonsamtale for et par uker siden og fase 1 vil være levert innen nyttår. Fase 2 skal vi påbegynne i januar 2012, hvilket gjør prosjektet til det raskeste vi noensinne har levert, sier Laurent Othacéhé, adm dir, IFS 360 Scheduling.

KONTAKTINFORMASJON
Anne Vandbakk
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Glenn Arnesen
Telefon: 46 8 58 78 45 00 
CEO IFS Scandinavia
glenn.arnesen@ifsworld.com

Om Mansfield Group
Mansfield Group ble grunnlagt i 1978 i byen Biggin i Derbyshire som en leverandør av garasjetjenester. I dag er selskapet spesialisert innen veihjelp, lagring og reparasjon av kjøretøy. I 1988 flyttet selskapet til spesialtilpassede lokaler i Buxton, Derbyshire, med supportsenter i Ashbourne og Macclesfield. I løpet av de siste 10 år har Mansfield Group tilbudt sine tjenester til alle store motororganisasjoner, politimyndigheter, kommuner og statlige myndigheter. Selskapet har 11 servicesentre som dekker nordre og sentrale deler av England samt ca 220 spesialkjøretøy som opereres av 300 ansatte.

For mer informasjon, se www.themansfieldgroup.com

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2010 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.ifsworld.com.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) er et børsmnotert AB registrert i Sverige.
Organisasjionsnummer: 556122-0996. Hovedkontor: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Tags:

Om oss

IFS™ utvikler og leverer programvare til kunder over hele verden som produserer og distribuerer varer, vedlikeholder anleggsmidler og driver service-orienterte bedrifter. Vår bransjekompetanse og våre løsninger sammen med vårt kundefokus har gjort oss til en anerkjent leder og en av de mest anbefalte tilbyderne innen vår sektor. Våre 3500 ansatte støtter mer enn en million brukere over hele verden gjennom lokale kontorer og et voksende partnernettverk. Mer informasjon er tilgjengelig på IFSworld.com. Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Abonner

Dokumenter og linker