PGS velger IFS Applications

Petroleum Geo-Services (PGS) har valgt å implementere IFS Applications innen forretningsområdet Operations. Avtalen omfatter lisenser og implementeringstjenester og har en verdi på 17,5 millioner kroner. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2012.

PGS, et ledende globalt selskap innen geofysisk teknologi, har valgt IFS Applications for å støtte prosesser innen vedlikehold, backdeck, logistikk, innkjøp, samt ulike deler av økonomistyring. Løsningen, som skal implementeres innen den landbaserte virksomheten samt på selskapets fartøy, inkluderes replikering mellom fartøy og den landbaserte organisasjonen i Norge.

– Vår erfaring er at de fleste virksomheter har nytte av bransjetilpassede forretningsmodeller. Derfor har vi utviklet standardløsninger for utvalgte bransjer. Gjennom å involvere kundene i produktutviklingen og i våre bransjespesifikke forum, ligger vi i forkant av markedstrender og kan således levere effektive bransjeløsninger til våre kunder, sier Glenn Arnesen, CEO, IFS Scandinavia.

Olje- og gassindustrien er blant IFS’ prioriterte bransjer og et område for Center of Excellence. IFS tilbyr en komplett, integrert bransjeløsning som håndterer prosjektet i hele verdikjeden fra konstruksjon, prosjektstyring, innkjøp, logistikk og produksjon til installasjon og ettermarkedsservice. I IFS Applications inngår funksjonalitet for håndtering av kontrakter, prosjekt, risiko, budsjett og prognostisering, konstruksjon og materialer, dokument og produksjon, samt komponenter for service og vedlikehold, alt integrert med økonomi og personalsystem (HR).

Blant IFS’ kunder i olje- og gassbransjen er Grenland Group, Babcock Engineering Services, Heerema Fabrication Group, Seadrill, Yantai Raffles, Archer, Apply Sørco, APL, Hertel, Bergen Group Rosenberg, Technip, BWO, Semco Maritime, Reinertsen, STX Europe, NCA og Hamworthy Gas Systems.

KONTAKTINFORMASJON
Anne Vandbakk
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Glenn Arnesen
Telefon: 46 8 58 78 45 00 
CEO IFS Scandinavia
glenn.arnesen@ifsworld.com

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2010 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.ifsworld.com.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) er et børsmnotert AB registrert i Sverige.
Organisasjionsnummer: 556122-0996. Hovedkontor: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Tags:

Om oss

IFS utvikler og leverer programvare til kunder over hele verden som produserer og distribuerer varer, vedlikeholder anleggsmidler og driver service-orienterte bedrifter. Vår bransjekompetanse og våre løsninger sammen med vårt kundefokus har gjort oss til en anerkjent leder og en av de mest anbefalte tilbyderne innen vår sektor. Våre 4000 ansatte støtter mer enn 10000 kunder over hele verden gjennom lokale kontorer og et voksende partnernettverk. Mer informasjon er tilgjengelig på ifs.com. Følg IFS på Twitter: @ifs

Abonner

Dokumenter og linker