Produksjon: 85 % trenger prosjektløsninger men få har det

Tradisjonelle forretningssystem støtter ikke prosjektdrevne virksomheters behov, viser en fersk studie IFS har tatt frem. Studien er foretatt blant 200 beslutningstagere i produksjonsvirksomheter i Nord-Amerika. Resultatet er analysert og tolket av Cindy Jutras, sjefsanalytiker ved Mint Jutras i Boston.

I følge studien er behovet for prosjektstøtte i forretningssystem mest akutt i følgende bransjer:

  • EPC-virksomheter (engineering, procurement, construction)
  • Kundestyrt produksjon (engineer-to-order)
  • Prosessindustri

Studiens viktigste funn:

  • Til tross for at 85% av respondentene oppgir å arbeide prosjektorientert, har 39% ingen integrasjon mellom prosjektstyringsløsningen og forretningssystemet.
  • Evnen til å kontrollere prosesser i realtid står i direkte forhold til bedre integrasjon mellom prosjektfunksjonalitet og forretningssystemet. De beste resultatene får man om forretningssystemet har integrert støtte for prosjektstyring.
  • Risikohåndtering er en av de største mangler ved forretningssystem som brukes av prosjektorienterte virksomheter.

– Det er åpenbart at virksomheter med kundestyrt produksjon og EPC leverandører har et stort behov for prosjektstøtte. Mange beslutningstagere innen disse bransjer oppfatter at tradisjonelle forretningssystem er tilstrekkelige. Men tradisjonelle forretningssystem fokuserer kun på produkt, ikke prosjekt. For å skape merverdi er prosjektorienterte virksomheter således avhengige av system som er tilpasset deres virksomhet. IFS Applications er et av de få forretningssystem med heldekende og integrert prosjektstyring, sier Glenn Arnesen, CEO IFS Scandinavia.

Studien finnes tilgjengelig for nedlastning her: http://download.ifsworld.com/studies.

KONTAKTINFORMASJON
Anne Vandbakk
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Glenn Arnesen
Telefon: 46 8 58 78 45 00 
CEO IFS Scandinavia
glenn.arnesen@ifsworld.com

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2010 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.ifsworld.com.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) er et børsmnotert AB registrert i Sverige.
Organisasjionsnummer: 556122-0996. Hovedkontor: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Det er åpenbart at virksomheter med kundestyrt produksjon og EPC leverandører har et stort behov for prosjektstøtte.
Glenn Arnesen, CEO IFS Scandinavia