Saab utvider konsernavtalen med IFS

Saab utvider konsernavtalen med IFS for å posisjonere seg mot nye forretningsmuligheter. Utover konsernavtalen fra juni 2009 vil Saab implementere IFS Eco-footprint Management og IFS Export License Management, sistnevnte som del av Saab-IFS partnersamarbeid. Innen avtalens rammer inntektsfører IFS SEK 11 millioner i desember 2010, hvorav 8 millioner er lisenser.

Saab har vært kunde av IFS siden 1994 og har som langsiktig strategi å øke bruken av IFS Applications i hele konsernet for å oppnå høyere IT-effektivitet. Mange datterselskap i konsernet bruker IFS Applications for design og produksjon, vedlikehold, reparasjon og drift (MRO), konstruksjon, logistikkstyring, prosjektstyring og ettermarkedstjenester.

Behovet for å kunne følge virksomhetens miljøpåvirkning drives ofte av lovgivning, konsernverdier, kundekrav og behov for risikohåndtering. For Saab har dette vært prioritert i mange år og konsernet har for tiden omkring 50 miljømål og –program relatert til blant annet klimaforandringer, miljøpåvirkning fra fly samt farlige sustanser.

─Vi valgte IFS Eco-footprint Management fordi det er et avansert miljøverktøy som er helintegrert med IFS Applications og enkelt identifiserer, analyserer og dokumenterer miljøpåvirkning fra farlige substanser som inngår i produktenes livssyklus. Når systemet er ferdig implementert vil vi kunne forbiedre vår miljøprofil og håndtere risiko mer effektivt, sier Mats Hultin, CIO i Saab AB.

─Effektivisering av IT er viktig for arbeidet med å stadig forbedre konsernets produkter og tjenester, noe som har høy prioritet. Den nye modulen IFS Export License Management er i linje med markedets etterspørsel etter dypere funksjonalitet i hele verdikjeden. sier Mats Hultin.

Saab og IFS inngikk et strategisk partnersamarbeid i 2009. Samarbeidet innebærer at IFS Applications inngår som en del av Saabs supporttilbud til markedet. Foruten at Saabs supportenhet bruker IFS Applications for sine interne prosesser, inngår løsningen i ulike forretningsmodeller hos Saabs kunder og inkluderer et bredt sprektrum av tjenester innen IT og informasjonshåndtering. Et eksempel på dette er utkontraktert vedlikehold eller "power by the hour" som innebærer at kundene betaler for tjenester på timebasis i stedet for å ha en egen virksomhet med verksted, teknikere, lager av reservedeler samt IT- og transporttjenester.

─Vår bransjefokus, der vi tilbyr "best practice" løsninger til et antall utvalgte segment, innebærer at vi løpende utvikler FIS Applications i nært samarbeid med kundene. Å inngå partnersamarbeid med kundene er en del av denne strategien og vi er glade for å se at dette er vellykket for både Saab og IFS, sier Glenn Arnesen, CEO IFS Scandinavia.

Fly- og forsvarsindustrien er blant IFS’ fokuserte bransjer. IFS Applications’ funksjonalitet for produksjon samt vedlikehold og service innen fly- og forsvarsindustrien kompletteres med IFS’ helt integrerte løsninger for prosjektstyring og produktdatahåndtering (PDM). IFS har en ledende posisjon som leverandør av løsninger for vedlikehold, håndtering av variable enheter samt logistikkstyring innen fly- og forsvarsindustrien.

IFS’ kunder innen fly og forsvar inkluderer det amerikanske, britiske og norske forsvaret samt Eurofighterkonsortiet. Kommersielle verksteder og operatører inkluderer Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, K&L Microwave, Hawker Pacific, Ensign Bickford, Todd Pacific Shipyards og Lufthansa Technik Qantas (LTQ, tidigere Jet Turbine Systems). Videre levererer IFS løsninger til produsenter som General Dynamics, Lockheed Martin, BAE Systems, Saab Aerosystems og GE Aircraft Engines.

Om Saab
Saab leverer verdensledende produkter, tjenester og løsninger, fra forsvar til sivilforsvar, til det globale markedet. Med virksomhet og ansatte i samtlige verdensdeler utvikler, tilpasser og forbedrer Saab ny teknologi for å møte kundenes skiftende behov. Saab har 13 300 ansatte. Årsomsetningen er ca SEK 24 milliarder. Forskning og utvikling tilsvarer drøyt 17 prosent av omsetningen.

Mer informasjon finnes på www.saabgroup.com

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.IFSWORLD.com

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden – Phone: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden. Corporate identity number: 556122-0996

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker