Songa Offshore digitaliserer sine oljerigger ved hjelp av IFS’ IoT løsning

IoT-data fra tusenvis av sensorer på oljerigger gjør det mulig å forutse servicebehov, senke kostnader, forbedre datakvalitet samt effektivisere prosesser

IFS kunngjør at den internasjonale boreentreprenøren Songa Offshore har satt i drift IFS IoT Business Connector™ for å gjøre oljeriggenes IoT-data (Internet of Things) tilgjengelig i forretningssystemet IFS Applications™.

Songa Offshore er en internasjonal boreentreprenør som opererer i Nord-Atlanteren, og har 7 rigger i sin flåte. Langsiktig vedlikeholdsarbeid er høyt prioritert for boreentreprenører ettersom driftsstans har en direkte innvirkning på selskapenes resultat. For å overvåke riggenes driftssikkerhet og yteevne har Songa Offshore koblet IoT sensorer til 600 assets i fire av selskapets rigger.

– Songa Offshore ser stor strategisk potensiale i bruk av IoT for å redusere tidsbruk ved manuell dataregistrering, automatisering av prosesser og konvertering av rådata til forretningsinformasjon som støtter og forbedrer våre analyser og prognoser, sier Mark Bessell, Chief Operating Officer, Songa Offshore.

For ytterligere å forbedre vedlikeholdseffektiviteten har Songa Offshore driftsatt IFS IoT Business Connector for å utnytte IoT data i IFS Applications. Som første trinn er løsningen implementert i de viktigste dieselmotorer og elektriske motorer ombord på riggene.

Løsningen gir Songa Offshore mulighet til å sende driftsdata fra riggene til IFS Applications, der informasjonen er grunnlaget for planlegging og optimalisering av vedlikeholdsarbeidet. Enda viktigere er løsningens sentrale rolle i Songa Offshore "Class on Location"-strategi for å dokumentere riggens tilstand. Takket være økt automatisering og bedre kontroll av anlegget, er målsetningen til Songa Offshore å redusere både planlagt og ikke-planlagt driftsstopp, noe som betyr betydelige kostnadsbesparelser. Resultatet er lengre tid mellom hver service, bedret driftssikkerhet, økt levetid for utstyret og kostnadsbesparelser gjennom økt automatisering.

Tidligere registrerte de ansatte hos Songa Offshore alle måleverdiene manuelt i vedlikeholdssystemet. Takket være IoT-løsningen er anleggsdata automatisk tilgjengelig i ERP-systemet, noe som sparer tid og gir bedre datakvalitet. I neste trinn blir bruken av IFS IoT Business Connector utvidet til å motta data fra flere anleggmidler og å utvide systemet ved å installere sensorer på eksisterende utstyr. Dette vil bedre driftssikkerheten og effektiviteten ytterligere.

– Installeringen av IFS IoT-løsning gir betydelige forbedringer når det gjelder driftssikkerhet, service og kostnadsbesparelser. Ved å sende data fra sensorene til IFS Applications, kan vi reagere mye raskere på servicebehov og også jobbe aktivt for å forebygge problemer, sier Vardans Saribekjans, Senior Technician, Songa Offshore.

– Songa Offshore er et utmerket eksempel på hvordan en anleggsintensiv virksomhet kan dra nytte av IFS IoT Business Connector. Ved å sammenkoble hele flyten fra anskaffelse av analysedata og videre til IFS Applications, kan virksomheten omdanne informasjonen til konkrete handlinger og derved gå fra en stor mengde data til en optimalisert vedlikeholdsplan, sa Dan Matthews, CTO, IFS.

Mer informasjon om hvordan IFS hjelper selskaper med digital transformasjon finner du her: www.ifsworld.com/iot.

Anders Lundin, PR Manager for IFS in Scandinavia.Telefon: 46 8 58 78 45 00, press@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ utvikler og leverer forretningssystemer tll kunder over hele verden som produserer og distribuerer varer, vedlikeholder anleggsmidler samt driver serviceorienterte virksomheter. Vår bransjekunnskap og våre løsninger har sammen med vår kundefokus gjort oss til ledende innen sektoren. Våre 3 300 ansatte støtter mer enn 1 million brukere over hele verden via egne kontorer og et voksende partnernettverk. For mer informasjon besøk: IFSworld.com

Følg IFS på Twitter: @ifsworld 

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS Blog: http://blogs.ifsworld.com/

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia