Norske blinde går til aksjon mot unødvendig blindhet i verden

32 millioner mennesker er unødvendig blinde i verden i dag. En enkel øyeoperasjon som koster 250 kroner og tar femten minutter å gjennomføre er alt som trengs for å gi dem synet tilbake. Onsdag 3. september lanserer norske blinde og svaksynte en unik aksjon for å gi verdens unødvendig blinde synet tilbake. På lanseringen møter du noen av de blinde frontfigurene, sammen med bidragsytere som Nina Skarra, Nico Widerberg, designere fra Celine Engelstad og Morten Krogvold.

Gjennom solidaritetsprosjektet iCare, som er et initiativ fra Norges Blindeforbund, vil mennesker som ikke kan få synet tilbake selv, bidra til å engasjere hele Norge i kampen mot unødvendig blindhet. Felles for dem som behøver en slik operasjon er at de bor i fattige land og ikke har kunnskap eller ressurser til å løse problemet selv. Norges Blindeforbund ønsker nå å åpne nordmenns øyne for hva synet betyr, og hvor lite som skal til for å gi noen synet tilbake. Ved å gi 250 kroner til iCare kan man gi et menneske synet tilbake i Nepal og Mosambik.

På lanseringen vil frontfigurene, som selv er blinde og svaksynte, fortelle sine historier. I tillegg møter du kunstner Nico Widerberg, klesdesigner Nina Skarra og smykkedesignere fra Celine Engelstad som har utviklet egne produkter for iCare. Produktene er laget på bærekraftig vis i Nepal, hvor av blinde og svaksynte har pakket produktene. For hvert produkt som selges får et menneske synet tilbake. I tillegg vil Morten Krogvold fortelle om sitt møte med tre av de blinde frontfigurene, før de avduker sine egne portrettbilder.

Praktisk informasjon:

Tid: Onsdag 3. september 2014, kl. 13.00-14.30.

Sted:  Studio A7, Akersgata 7 (Morten Krogvolds studio).

Program:

13.00–13.15: Lunsjbuffet.

13.15–13.20: Solidaritet er drivkraften: Anders Tveit, som selv er blind etter å ha mistet synet i en sprengningsulykke, forteller om hvorfor han vil hjelpe andre med å få synet tilbake.

13.20–13.40: Dette er kampen mot unødvendig blindhet: Arnt Holte, assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund og president i Verdens Blindeunion presenterer konsekvensene av unødvendig blindhet i verden og hvordan iCare kan bidra til å løse problemet.

13.40–13.50: Presentasjon av årets iCare-produkter: Nina Skarra, Nico Widerberg og designere fra Celine Engelstad presenterer iCare-produktene og forteller om sitt engasjement i saken.

13.50–14.00: Mitt fotografiske møte med blinde: Morten Krogvold forteller om sine opplevelser med å fotografere mennesker som ikke kan se – og de portretterte avduker bildene for første gang.

14.00–14.30: Intervjumuligheter med alle involverte i prosjektet, bildemuligheter og prøving av årets iCare-produkter.

For påmelding, ytterligere informasjon eller spørsmål: Vennligst ta kontakt med Iben Andrea Syvertsen på tlf. 913 23 919 eller e-post iben@trigger.no

         Vi ønsker redaksjonen hjertelig velkomme