Induct - 5 millioner i konvertibelt lån

Report this content

Styret i Induct har godkjent et konvertibelt lån på kr 5 millioner. Lånegiverne er koordinert av NPP Capital AS, et heleid investeringsselskap av administrerende direktør Alf Martin Johansen, og er 100% plassert hos disse lånegiverne. Lånet har en løpetid på 1 år fra 15. november 2020, og har en konverteringskurs satt til kr 10 per aksje. Renten for lånet er satt til 5% pro anno.

"Vi er godt fornøyde med å hente ekstra ressurser til situasjonen vi nå går inn i med mange spennende initiativer", sier styreleder Vibeke Hammer Madsen. "Tiden vi er inne i gir interessante muligheter for en samhandlingsløsning som Induct, og vi i styret ser positivt på utviklingen", fortsetter Madsen.

For ytterligere information, vennligst kontakt: Vibeke Hammer Madsen, styreleder på mobil +47 90 75 71 83

Om Induct

Induct tilbyr @WORK, en sikker og tilgangsstyrt digital flate for arbeid og samhandling. Samhandle på prosjekter, kontrakter, i arbeidsrom eller i digitale rom for virksomhetsstyring (styrerom, revisor rom, investor rom etc.) Plattformen tilbyr en oversikt over alt ditt arbeid på dokumenter på ett sted.

Gå til http://www.induct.net for å finne ut hvordan din organisasjon kan bruke plattformen.

Plattformen er gratis å bruke for alle!