Induct - annonse inntekt per bruker høyere enn prognose for Q3 2020

Report this content

Det henvises til kvartalsrapport for Q2 2020, hvor annonseinntektene per bruker var rapportert til å være over kr 10 per aktive bruker. Induct har generert en inntekt fra annonser på kr 28,90 per aktive bruker på den nye plattformen gjennom hele Q3 2020.

I kalkylene for forretningsmodellen forventet Induct å ligge på ca 1000 annonsevisninger per aktive bruker pr måned, mens antallet visninger i Q3 lå på 875 per aktive bruker. I den samme kalkylen ligger forventet inntekt per 1000 visninger på kr 15 - 20, mens inntekten per 1000 visninger ligger på kr 33,05 for Q3 2020.

«Det er godt å se at antall annonsevisninger per aktive bruker holder seg opp mot 1000 per måned per aktive bruker når vi ser at økningen i brukere har kommet i slutten av perioden», sier administrerende direktør Alf Martin Johansen i Induct. "Vi fortsetter arbeidet med å skape flere aktive brukere" fortsetter Johansen.

For ytterligere information, vennligst kontakt: Alf Martin Johansen, adm. dir. +47 90 17 94 35 amj@induct.net

Om Induct

Induct tilbyr @WORK, en sikker og tilgangsstyrt digital plattform for arbeid og samhandling. I Induct er det enkelt å samhandle på prosjekter, kontrakter, i arbeidsrom eller i dedikerte rom for virksomhetsstyring - som styrerom, revisor rom, investor rom mm. I Induct har du oversikten over alle dine dokumenter og ditt arbeid - samlet på ett sted og alltid tilgjengelig.

Gå til induct.net for å finne ut hvordan din organisasjon kan bruke @WORK - det er enkelt å komme igang og plattformen er gratis å bruke for all