INDUCT – KONTRAKT MED KS

OSLO, 25. april 2017 - Induct har inngått samarbeidsavtale med KS

13. januar 2017 besluttet KS å inngå samarbeidsavtale med Induct, som annonsert i melding samme dato, for å utvikle en nasjonal delingsplattform for deling av innovasjons- og digitaliseringsprosjekter fra norske kommuner. Denne samarbeidsavtalen er nå signert.

KS er Kommunesektorens organisasjon i Norge. KS organiserer alle landets 428 kommuner, samt fylkeskommuner og et stort antall kommunale foretak.

Dette er en kontrakt innen vertikalen kommuner/byer, som er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner/byer, private selskaper og humanitær sektor).


For ytterligere information, vennligst kontakt:

Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com


Om Induct

Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk.

Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land.

Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Tags:

Abonner