INDUCT – KONTRAKT MED STIFTELSEN KARIBU FOUNDATION

OSLO, 9. januar 2017 - Induct AS har inngått kontrakt med stiftelsen Karibu Foundation.

Karibu Foundation er en norsk stiftelse som har som mål å yte økonomisk støtte til organisasjoner og nettverk i Latin Amerika, Asia og Afrika som arbeider for fremskritt og utvikling i disse regionene. Dette skjer gjennom strategisk samarbeid med organisasjonene og nettverkene.

Dette er en kontrakt innen vertikalen humanitær sektor, som er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor).


For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com


Om Induct

Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk.

Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land

Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Tags:

Abonner