INDUCT  – TO NYE KONTRAKTER MED LEGEMIDDELSELSKAPER

OSLO, 11. januar 2017 – Induct AS har inngått kontrakter med to nye legemiddelselskaper i det spanske markedet.

Chiesi er et av Europas ledende legemiddelselskaper. Selskapet ble grunnlagt i Italia i 1935 og selger i dag legemidler i over 65 land.

Otsuka er et legemiddel- og medisinteknisk selskap som utvikler innovative produkter innen områder som hjerte/kar, mage/tarm og sentralnervesystemet. I Japan er Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (OPC) et av de største legemiddelselskapene og globalt er selskapet blant de 21 største.

Kontraktene kommer i tillegg til tre andre legemiddelselskapaer som allerede er kunder av Induct i Spania; Sanofi, Esteve og Almirall.

Dette er en kontrakter innen vertikalen helse, som er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor).


For ytterligere information, vennligst kontakt:

Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com


Om Induct

Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk.

Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land.

Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Tags:

Abonner