Portsmouth Hospital NHS Trust tar i bruk Induct i Q4 2020

Report this content

Induct har gjennomført et pilotprosjekt med Portsmouth Hospital NHS Trust (avtale er børsmeldt i 2018 - https://newsweb.oslobors.no/message/452000). Piloten har gått bra, og sykehuset ønsker å komme i gang med bruken av løsningen for å registrere og håndtere portefølgen av pasienter i pasientforløp i løpet av Q4 2020. I første omgang ønsker det å hånderer pasienter med astma, kols og tungpustede pasienter på 5 sykehus. Disse pasientene er kronikere, og står for en stor andel av ressursbruken i helsevesenet. Deretter ønsker Portsmouth Hospital NHS Trust å inkludere fastleger, og andre helsesentre i regionen, og til slutt pasienter og pårørende. Målet er at pasientene skal få bedre helsetilbud, og at det i neste omgang vil redusere kostnaden betydelig for NHS med bedre samhandling, koordinering og oppfølging av pasienter i pasientforløp ved å involvere alle aktører i forløpet gjennom Induct plattformen.

"Vi forventer en høyere bruksrate blant de ansatte på sykehusete, så det blir spennende å se hvor mange timer de ansatte vil bruke på plattformen i løpet av en måned", sier Alf Martin Johansen. "Vi er stolte av å levere en innovativ plattform til det britiske helsevesenet", fortsetter Johansen.

For ytterligere information, vennligst kontakt: Alf Martin Johansen, administrerende direktør på mobil +47 90 17 94 35 

 

Om Induct

Induct tilbyr @WORK, en sikker og tilgangsstyrt digital plattform for arbeid og samhandling. I Induct er det enkelt å samhandle på prosjekter, kontrakter, i arbeidsrom eller i dedikerte rom for virksomhetsstyring - som styrerom, revisor rom, investor rom mm. I Induct har du oversikten over alle dine dokumenter og ditt arbeid - samlet på ett sted og alltid tilgjengelig. 

Gå til induct.net for å finne ut hvordan din organisasjon kan bruke @WORK - det er enkelt å komme igang og plattformen er gratis å bruke for alle!