Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2012

 
Vedlagt følger analytikerpresentasjon for 4. kvartal 2012 for Infratek ASA.

Infratek ASA

Oslo, 13. februar 2013

 
About Infratek ASA:

Infratek is one of the leading Nordic players within building, operating and securing of critical infrastructure. The Group delivers a wide range of services for power grids, railway systems, fiber networks, district heating, public street lighting and technical high security solutions. Infratek has 1,700 employees in Norway, Sweden, Finland and Denmark, and had revenues of NOK 2.9 billion in 2011. Infratek is listed on the Oslo Stock Exchange. For further information, please see www.infratek.no.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Dokumenter og linker