Bjørn Frogner fratrer som konsernsjef

Bjørn Frogner fratrer stillingen som konsernsjef i Infratek ASA.

Frogner fratrer som konsernsjef fra 25. oktober. Styret har besluttet å konstituere Lars Bangen i stillingen inntil videre. Han er i dag konserndirektør for forretningsområdet Lokal Infrastruktur i Infratek. Styret vil umiddelbart starte arbeidet med å finne en ny konsernsjef.

Bjørn Frogner har vært engasjert i arbeidet med etableringen av konsernet siden 2001, og har hatt stillingen som konsernsjef siden Infratek ble skilt ut fra Hafslund og børsnotert i 2007.

- Jeg har hatt en fantastisk tid i selskapet og har satt stor pris på godt samarbeid med mange dyktige kollegaer, sier Bjørn Frogner.

- Styret ønsker å uttrykke en stor takk til Bjørn Frogner for hans viktige bidrag til Infratek. Han var sentral i etableringen av Infratek som konsern ved utskillelsen fra Hafslund og børsnoteringen i 2007. Han etablerte også Infratek som en nordisk aktør gjennom oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet i Sverige og Finland i 2009, og utviklet Infratek fra offentlig forvaltning til en kommersiell aktør i et nytt marked innen kritisk infrastruktur i Norden, sier styreleder Mimi Berdal.

Infratek ASA

25. oktober 2013

For mer informasjon, kontakt:

Mimi Berdal, styreleder       tlf. 908 92 442

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.