INFRA - Resultat 2. halvår og 4. kvartal 2011

Infratek - hovedpunkter i 4. kvartal 2011

  • Omsetningsvekst på 8 prosent i forhold til samme periode i fjor - 906 millioner i kvartalet
  • Driftsresultat på 34,8 millioner, samme kvartal i fjor viste 38,3 millioner justert for positiv netto pensjonseffekt på 35,6 millioner som følge av planendringer
  • Underliggende drift har en tilfredsstillende utvikling og oppdragsmengden inn i 2012 er god
  • Vant frem i det første området Vattenfall har konkurranseutsatt
  • Endring i regnskapsprinsipp for pensjoner påvirker resultat og balanse
  • Styret foreslår utbytte på 1,5 krone per aksje

For ytterligere informasjon og nøkkeltall vennligst se vedlagte aksjonærrapport.

Infratek ASA
Oslo, 17. februar 2012

   

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Vibecke Skjolde, CFO: + 47 916 62 110

Om Infratek ASA:
Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, fibernett, fjernvarme, belysning, offentlig transport og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1900 ansatte i Norge, Sverige og Finland, og omsetning i 2010 på NOK 2,7 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Dokumenter og linker