Infratek ASA – tvangsinnløsning

Styret i Heraldic Holding AS ("Heraldic Holding"), som eier mer enn 90 % av aksjene og stemmene i Infratek ASA ("Infratek"), har med virkning fra etter børsslutt 10. mars 2014 besluttet å gjennomføre tvangsinnløsning av samtlige aksjer i Infratek som Heraldic Holding ikke selv eier i henhold til allmennaksjeloven § 4-25. Heraldic Holding har som et resultat av dette blitt eier av samtlige aksjer i Infratek. 

Løsningssummen som tilbys i tvangsinnløsningen er NOK 18 per aksje. Den samlede løsningssum er innbetalt til en særskilt konto i DNB Bank ASA.

Eventuell innsigelse mot eller avslag av løsningssummen må mottas innen eller i løpet av 14. mai 2014. Aksjeeiere som ikke fremmer innsigelse eller avslår tilbudet innen utløpet av denne tidsfristen, taper retten til å gjøre innsigelser gjeldende og anses for å ha akseptert den tilbudte løsningssummen.

Et brev vedrørende tvangsinnløsningen vil bli sendt til alle innløste aksjeeiere med kjent adresse. I tillegg kunngjøres tvangsinnløsningen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

Som følge av tvangsinnløsningen og at Heraldic Holding er eneste aksjeeier i Infratek, vil Infratek søke strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.

Oslo, 11. mars 2014

Styret i Heraldic Holding AS

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Advokatfirmaet BA-HR DA

V/ Anne Dahl Frisak

+47 21 00 00 50

andfr@bahr.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.