Infratek bygger transformatorstasjon for Fingrid

 
Infratek, ved forretningsområdet Sentral Infrastruktur, er tildelt en kontrakt med det finske nasjonale nettselskapet Fingrid, vedrørende totalleveranse av en 110 kV transformatorstasjon.

 
Transformatorstasjonen skal bygges i nærheten av Helsinki, om lag 35 km nord for Infrateks kontor i Tammisto.

Kontraktsverdien er ca. EUR 3,1 millioner, og arbeidet vil starte opp umiddelbart.

Transformatorstasjonen vil stå ferdig ved utgangen av 2014. Totalleveransen omfatter bygging av nytt 110 kV gassisolert koblingsanlegg, beskyttelses- og hjelpesystemer, samt 110kV kabeltilkoblinger til overføringsnettet.

Infratek ASA

Oslo, 23.mai 2013

 

For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no
 
Alf Engqvist, konserndirektør Sentral Infrastruktur

46 70 538 54 05, alf.engqvist@infratek.se

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.