Infratek bygger transformatorstasjon i Finland

Infratek, ved forretningsområdet Sentral Infrastruktur, er tildelt en kontrakt med det finske nasjonale nettselskapet Fingrid, vedrørende totalleveranse av en 400 kV transformatorstasjon i Forssa.

Transformatorstasjonen ligger sør i Finland, ca. 80 kilometer nordvest for Helsinki.

Kontraktsverdien er ca. EUR 6,7 millioner, og designarbeidet vil starte opp umiddelbart. Transformatorstasjonen vil stå ferdig ved utgangen av 2015. Totalleveransen omfatter bygging av nytt 400 kV koblingsanlegg, beskyttelses- og hjelpesystemer.
 

Konkurrerende tilbydere har, i henhold til forskrifter, en klageadgang på tre uker og kontrakt kan ikke inngås før utgangen av klagefrist og eventuelle klager er behandlet.

Infratek ASA

Oslo, 4. november 2013

For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Alf Engqvist, konserndirektør Sentral Infrastruktur
+ 46 70 538 54 05, alf.engqvist@infratek.se

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.