Infratek leverer beredskapstjenester til Hafslund Nett

Infratek, ved forretningsområdene Lokal Infrastruktur og Sentral Infrastruktur, inngår avtale med Hafslund Nett AS om beredskapstjenester fra 1. juli 2013 til 30. juni 2015, med opsjon på ytterligere 1+1 år (2015 - 2017).


Avtalen omfatter stående beredskap og feilutbedring på regionalnett i Akershus, Østfold og Oslo og på distribusjonsnettene i Oslo, Asker, Bærum og på Romerike.

Avtalen er i tråd med Infrateks strategiske posisjonering i befolkningstette områder i Norden, og har en estimert verdi på rundt NOK 112 millioner per år, avhengig av antall hendelser på nettet.

Konkurrerende tilbydere har, i henhold til forskrifter, en klageadgang på 10 virkedager og kontrakt kan ikke inngås før utgangen av klagefrist og eventuelle klager er behandlet.

Hafslund Nett AS er et selskap i Hafslund-konsernet, som er største eier i Infratek ASA.

Infratek ASA

Oslo, 20. mars 2013

For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no
 
Lars Bangen, konserndirektør Lokal Infrastruktur
47 907 81 223, lars.bangen@infratek.no

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2011 på NOK 2,9 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.