Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2013

Resultatpresentasjon for 3. kvartal 2013 for Infratek ASA vil finne sted onsdag 30. oktober 2013 kl. 09.00. 

Presentasjonen vil bli avholdt på Infrateks hovedkontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo.

Analytikerpresentasjonen vil bli offentliggjort på samme tidspunkt.

For påmelding til resultatpresentasjonen vennligst kontakt Vibecke Skjolde: 

vibecke.skjolde@infratek.no eller 91 66 21 10.

Infratek ASA

Oslo, 25. oktober 2013