Nedjustering av årsprognose for 2013

I børsmelding 26. juni 2013 ble et estimat for hele 2013 for Infratek-konsernet offentliggjort. Det ble på det tidspunktet kommunisert totale driftsinntekter på NOK 2 900 millioner med EBIT på NOK 116 millioner (EBIT margin på 4 prosent).

Selskapet har funnet det riktig å informere om at estimatet offentliggjort 26. juni 2013 må nedjusteres. Hovedårsaken er redusert lønnsomhet i Sverige, både som følge av pressede marginer og tap på prosjekter. I tillegg vil estimatet, etter en gjennomgang av selskapet, sannsynligvis bli negativt påvirket av nedskrivninger av balanseverdier knyttet til goodwill og driftsmidler.

Rapport for 3. kvartal 2013 vil bli offentliggjort 30. oktober 2013.

Infratek ASA

Oslo, 17. oktober 2013


For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Bjørn Frogner, CEO
+47 913 79 505, bjorn.frogner@infratek.no