Resultat 3. kvartal 2013

Infratek - hovedpunkter i 3. kvartal 2013

  • Driftsinntekter på 736 millioner (687 millioner) 
  • Driftsresultat i 3. kvartal på 36 millioner (33 millioner)
  • Driftsmargin: Lokal Infrastruktur 7,1 prosent (6,1 prosent), Sentral Infrastruktur 3,7 prosent (2,5 prosent), Sikkerhet 1,5 prosent (5,7 prosent)
  • Eiendomssikring solgt med en gevinst på 5 millioner
  • Kompensasjon første driftsår for jernbanekontrakten i Stockholm påvirker resultatet positivt med 4,7 millioner
  • Nytt styre valgt i ekstraordinær generalforsamling 26. september
  • Årsprognose for 2013 nedjustert

For ytterligere informasjon og nøkkeltall vennligst se vedlagte aksjonærrapport.

Infratek ASA
Oslo, 25. oktober 2013

For utfyllende informasjon, kontakt:
Vibecke Skjolde, CFO
+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no