Resultat 3. kvartal 2013

Infratek - hovedpunkter i 3. kvartal 2013

  • Driftsinntekter på 736 millioner (687 millioner) 
  • Driftsresultat i 3. kvartal på 36 millioner (33 millioner)
  • Driftsmargin: Lokal Infrastruktur 7,1 prosent (6,1 prosent), Sentral Infrastruktur 3,7 prosent (2,5 prosent), Sikkerhet 1,5 prosent (5,7 prosent)
  • Eiendomssikring solgt med en gevinst på 5 millioner
  • Kompensasjon første driftsår for jernbanekontrakten i Stockholm påvirker resultatet positivt med 4,7 millioner
  • Nytt styre valgt i ekstraordinær generalforsamling 26. september
  • Årsprognose for 2013 nedjustert

For ytterligere informasjon og nøkkeltall vennligst se vedlagte aksjonærrapport.

Infratek ASA
Oslo, 25. oktober 2013

For utfyllende informasjon, kontakt:
Vibecke Skjolde, CFO
+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.