Valg av ansatterepresentanter til styret i Infratek ASA

Bedriftsdemokratinemnda (BDN) har innvilget Infratek ASA utvidet styrerepresentasjon blant de ansatte. Den 22. januar 2013 ble nyvalg av ansatterepresentanter fra konsernets tre forretningsområder til styret i Infratek ASA avsluttet.

Roger Andre Hansen ble gjenvalgt som representant for de ansatte i styret for forretningsområde Lokal og Sentral Infrastruktur i Norge, mens Olle Strömberg (svensk statsborger) ble valgt som representant for de samme forretningsområdene i Sverige og Finland. Rune Tobiassen ble valgt inn som representant for forretningsområdet Sikkerhet.

Ansatterepresentantene Kalle Strandberg (svensk statsborger) og Otto Rune Stokke fratrer dermed styret i Infratek ASA.

Styret i Infratek ASA består etter dette av:

Mimi K. Berdal, styreleder
Hans Kristian Rød, nestleder
Kari Ekelund Thørud
Dag Andresen
Roger Andrè Hansen (ansatterepresentant)
Olle Strömberg (ansatterepresentant)
Rune Tobiassen (ansatterepresentant)


Infratek ASA

Oslo, 28. januar 2013

For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2011 på NOK 2,9 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.