Energiuka 2010, ”Energi-Norge, quo vadis?”

Hva skal til for at norske bedrifter tar risikoen med å investere i grønne løsninger? Har forhandlingene i København endret noe? Hvordan ser næringslivet på mulighetene fremover?

Energiuka 2010 vil forsøke å gi svar på utfordringene og åpne for spennende diskusjoner om hvordan Norge skal møte den viktigste oppgaven i det 21. århundret, nemlig å skape bærekraftige klima- og energiløsninger og samtidig bidra til næringsutvikling. Under Energiuka vil du møte representanter for næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter. Der vil du bli oppdatert, skape og forsterke dine nettverk - og få nye ideer! Første dag gir overblikket, mens den andre dagen går mer i dybden i fire parallellsesjoner: • Rammer og samfunnsanalyse • CO2- håndtering og hvordan skape forståelse i folket? • Fornybar kraft og energisystemer • Energieffektivisering i industrien Les mer i vedlagte program, og meld deg på nå ved å gå inn på energiuka.no. Tid: 3.-4. februar 2010 Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotell (i Holbergs gate) i Oslo Program og påmelding: energiuka.no Kontaktperson: Iris Stempfle, irste@innovationnorway.no, +47 936 17 977