Finnmark satser i Brussel


Finnmark satser i Brussel

Sjømatbransjen i Finnmark går nå inn i et forpliktende samarbeid. Det må betegnes som en historisk begivenhet. Og på European Seafood Exibition (ESE) i Brüssel i disse dager vises dette frem for første gang.

Og optimismen vender tilbake. Etter 2-3 år med betydelig omstrukturering i bransjen ser man nå at det nytter å skifte kurs. Større ydmykhet i forhold til hva markedet etterspør gjør at man nå høster mer selektivt, leverer større andel ferskvare og ser på mulighetene for bearbeiding.

Omstruktureringen i bransjen har ført til at markedet nå preges av betydelig færre og større aktører, men det har også vist seg at det er behov for en underskog av små produsenter som kan leve godt på en nisje med spesialprodukter.

Mange småsamfunn i Finnmark sliter fortsatt og sjømatnæringen vil ikke kunne være redningen for alle, men gir muligheter for noen.

Samarbeidet om standen i Brüssel er første steget på vegen – en start som primus motor Roger Pedersen i Innovasjon Norge håper skal bli et godt løft. Ti Finnmarksbedrifter har her en fellesstand som en del av den norske paviljongen.

- Dette er et positivt og spennende arbeid. Markedskampen bare forsterker seg og skal vi muligheter må vi satse sammen, vise frem de fortrinn regionen har, styrke vår kompetanse på mange områder og tørre å ha litt spenstige perspektiver over arbeidet, sier Roger Pedersen. Han kan også fortelle at arbeidet så vidt har begynt med tanke på å bygge opp et eget og felles regionalt merke med egen profil på Finnmarksproduktene.

Rekordstor deltakelse
Aldri har den norske paviljongen på European Seafood Exhibition i Brüssel vært større. Innovasjon Norge er initiativtaker og organisator av paviljongen. 70 norske bedrifter deltar i paviljongen med i alt 40 stands.

Verdens største
ESE er verdens største sjømatmesse og en svært viktig møteplass for næringen. Den arrangeres hvert år i Brüssel. ESE er en ren fagmesse hvor bransjen møtes. Hovedmålet er å møte profesjonelle kunder og agenter, pleie relasjoner og bygge nettverk.

Ytterligere informasjon:
Se www.innovasjonnorge.no/ese for oversikt over deltakere og www.seafood.no.

Toril Justad, +47 916 83 147, toril.justad@innovasjonnorge.no
Petter Ustad, +47 076 16 708, petter.ustad@innovasjonnorge.no
Roger Pedersen, +47 907 70 596, roger.pedersen@innovasjonnorge.no

Pressekontakt
Arne Rød, +47 909 26 280, arne.rod@innovas
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=23842&lang=NO Gunhild Ingilæ Haukenes fra Finnmark Kråkeboller AS presenterer kråkebollene for Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Foto: Arne Rød, Innovasjon Norge
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=23847&lang=NO Roger Pedersen fra Innovasjon Norge ønsket fiskeri- og kystminister Helga Pedersen velkommen til Finnmarkstanden. Foto: Arne Rød, Innovasjon Norge

Multimedia

Multimedia