Fokus på regionalt næringslivssamarbeid

Fokus på regionalt næringslivssamarbeid Storbykonferansen 2006 finner sted i Stavanger Forum torsdag 31. august. Konferansen tar utgangspunkt i de store utfordringer Norge står overfor når det gjelder spørsmålet om hvordan regionene kan organiseres i fremtiden og – ikke minst – hvordan regionene kan sikre vekst og verdiskaping i den fremtidige næringsutvikling. På konferansen vil representanter fra politiske myndigheter sentralt, storbyene og næringslivet diskutere og besvare spørsmål relatert til hvilken rolle storbyene skal spille; om og eventuelt hvordan de kan være motorer i den regionale utviklingen. De vil se nærmere på hvilke utfordringer storbyregionene står ovenfor når det gjelder fremtidig næringsutvikling og hvilke rammebetingelser som må være til stede for en verdiskapende næringsutvkling. Under konferansen vil vi også få synspunkter fra Finland som opp gjennom årene har prøvd ulike former for regionalt næringslivssamarbeid. Representanter fra Finland vil dele erfaringer og synspunkter med konferansedeltagerne. Og forsker Eli Moen, Institutt for offentlige styringsformer, Handelshøyskolen BI vil gi sine synspunkter på hva som trengs av holdinger og virkemidler for å løse fremtidens utfordringer. (Se forøvrig vedlagte program). Storbyene og de omkringliggende kommunene har i lengre tid sett behovet for nærmere samarbeid for å møte nye krav til omstilling, innovasjon og nyskaping. Bondevik-regjeringen tok derfor initiativet til Storbyprosjektet som en del av strategien for økt innovasjon. Stoltenberg-regjeringen har fulgt opp arbeidet, og har blant annet gjennom Soria Moria-erklæringen gitt uttrykk for at de ønsker vekstkraftige byer som fungerer som drivkraft for nasjonal og regional utvikling. Storbykonferansen 2006 ser på storbyenes rolle i forhold til utvikling av hele regionen og vektlegger regionalt samarbeid. Storbyprosjektet omfatter byene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Stavanger-regionen Næringsutvikling leder arbeidet med Storbyprosjektet i Stavanger-regionen. Regionalt samarbeid er viktig for næringsutvikling og i arbeidet for økt innovasjon. Under årets Storbykonferanse settes søkelyset på nye utfordringer i forhold til regional ledelse, organisering og samarbeidsformer. Dette blir også diskutert i lys av den kommende regionreformen og en økende erkjennelse av storbyenes betydning for regional utvikling. Konferansen vil også ta for seg spørsmål knyttet til storbyregionenes betydning for nasjonal verdiskaping og hvilken rolle de skal spille i forhold til regionalt næringslivssamarbeid. For ytterlige informasjon: www.innovasjonnorge.no/storbykonferansen Kontaktpersoner: Eline Paxal, Innovasjon Norge (e-post: eline.paxal@invanor.no / tlf. 918 300 94) Erik Tjemsland , Stavanger-regionen Næringsutvikling (e-post: erik.tjemsland@greaterstavanger.com / tlf 51 44 66 03) ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=264945&fn=wkr0001.doc Program for storbykonferansen

Dokumenter og linker