Fortsatt nedgang i eksporten

Norsk eksport fortsetter å falle og i mars 2009 var verdien av norsk vareeksport 12,8 % mindre enn i mars 2008. I første kvartal var verdien av eksporten 14,1 % mindre enn tilsvarende periode i 2008. Olje trekker eksporten kraftig ned, mens det fortsatt er økning for enkelte varegrupper. – Selv om det vil være variasjoner, tyder mye på at vi må regne med en svak utvikling i eksporten de nærmeste månedene, - og at vi må lete for å finne lyspunktene, sier John L. Rogne, sjefsøkonom i Innovasjon Norge.

– Bildet for fastlandseksporten er nyansert. Det er eksporten av raffinerte oljeprodukt og metallvarer, metall, papir og andre commodities som sammen med strøm og trekker kraftigst ned. Fiskeeksporten har økt med 16 % i første kvartal 2009 og eksporten av verksted og
-teknologiprodukter har økt med 19 %. I kroner utgjør dette henholdsvis 1,6 og 3,2 milliarder, sier Rogne.

Eksporten er redusert til de viktigste markedene i Europa og USA, mens den øker kraftig til Asia og Oseania. Eksport av varer fra Fastlands-Norge til Kina økte med 63 % og til Sør-Korea med 89 %, mens eksporten til Norden gikk ned med 26,8 % og til EU med 21,7 %.
– Asia blir et viktigere marked for norsk eksport over tid, men det er selvsagt langt frem til verdien av eksporten til Europa, påpeker Rogne.

Fordelingen mellom fylker er også ulik. For første kvartal 2009 var økte eksporten fra Akershus, Buskerud, Nordland og Møre og Romsdal. I mars isolert økte eksporten fra totalt ti fylker.

Eksporten av petroleumsprodukter faller kraftig i verdi i første kvartal som følge av lavere oljepris. Økt eksport av naturgass bidrar til å redusere fallet. Siden desember 2008 har eksporten av naturgass vært større enn eksporten av råolje og i første kvartal var verdien av gasseksporten nesten 14 milliarder kroner høyere enn eksporten av råolje. Energieksport utgjør 65 % av verdien av norsk eksport.

– Siden påsken falt i mars i 2008 og i april i 2009 er nedgangen i eksport justert for virkedager større enn tallene viser. Det er derfor grunn til å vente et kraftigere fall i april, avslutter John L. Rogne i Innovasjon Norge.


Kontaktinformasjon
John L. Rogne, sjefsøkonom i Innovasjon Norge
T: +47 22 00 27 17 M: +47 99 21 02 30