Forvaltermiljø for såkornfond i Oslo utpekt

Forvaltermiljø for såkornfond i Oslo utpekt Innovasjon Norge har utpekt Alliance Venture AS til å forvalte de landsdekkende såkornfondet i Oslo. Fondet skal bidra til å få fram nyskapende prosjekter ved å tilføre privat kapital og kompetanse i en tidlig fase. - Jeg er svært tilfreds med at forvaltermiljøet for alle de landsdekkende såkornfondene nå er på plass, sier nærings- og handelsminister Odd Eriksen. – Fondene vil få stor betydning for utviklingen av nye, innovative bedrifter. Alliance Venture AS er et vel etablert forvaltningsmiljø innenfor det som kalles tidligfase venture. Det forvalter i dag et fond som ble opprettet våren 2001, og har nylig gjennomført sitt første salg av en investering. Investeringsstrategien for det landsdekkende såkornfondet vil være å fokusere på IKT, bioteknologi og mikroteknologi, og spesielt der disse bransjene overlapper. De viktigste kriteriene for valget av forvaltermiljø har vært kompetanse innenfor tidligfase kapitalforvalting, bransjekunnskap og gode nettverk blant investorer og prosjekteiere. Såkorninvesteringer har høy risiko, og det er avgjørende for resultatet at fondene blir forvaltet på en profesjonell måte. - Ved å finansiere nye, lovende prosjekter vil såkornfondene bidra til økt nyskaping og nye arbeidsplasser. Vi skaper på denne måten et bredere grunnlag for morgendagens vekst og velstand, sier Eriksen. De landsdekkende såkornfondene skal i en tidlig fase gå inn i innovative prosjekter med stort vekstpotensial. Fondene blir plassert i universitetsbyene for å sikre nærhet til forskingsinstitusjonene, men skal investere i prosjekter uavhengig av geografi. Det landsdekkende såkornfondet har en total kapitalbase på 333,5 millioner kroner. Ordningen avlaster risikoen for private investorer gjennom tapsfond og gunstig rente. Staten bidrar med 167 millioner kroner i lån, med et tapsfond på 25 prosent for hvert fond. Renten er på 12 måneders NIBOR + 2 prosentpoeng. Det er et krav at private investorer går inn med 167 millioner kroner i hvert fond. EFTAs overvakingsorgan ESA godkjente de endelige vilkårene for fondene 8. mars 2006. Tidligere har Innovasjon Norge utpekt Anker Management AS i Stavanger, Brisinga Management AS i Bergen og Såkorn Management AS i Trondheim til å forvalte fondene i sine byer. Kontaktperson Seniorrådgiver i Innovasjon Norge Johan Bjørkevoll, telefon 22 00 29 33. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no