Godt budsjett for et bærekraftig norsk næringsliv

Statsbudsjettet for 2010 betyr en solid økning i bevilgningene til Innovasjon Norge i forhold til et normalbudsjett. – Det gir oss mulighet til å videreføre vår ekstra satsing for å motvirke finanskrisen, sier administrerende direktør Gunn Ovesen.

Pressemelding fra Innovasjon Norge: Godt budsjett for et bærekraftig norsk næringsliv - Samtidig gir budsjettet Innovasjon Norge anledning til å styrke arbeidet med miljøteknologi og fornybar energi, sier Ovesen. En egen bevilgning på 100 millioner kroner til pilot- og demonstrasjonsanlegg for miljøteknologi er sentralt i dette. Fortsatt landsdekkende satsing på etablerere Statsbudsjettet inneholder 50 millioner kroner til landsdekkende etablererstipend. – Dette viser at vårt arbeid med den nye etablererstipendet har vært vellykket, sier Gunn Ovesen. – Med disse ekstra pengene kan vi fortsette vår økte satsing på innovative og internasjonalt orienterte bedrifter også i sentrale strøk. Mer til lavrisikolån Innovasjon Norges rammer til lavrisikolån øker med en milliard kroner. Det er en viktig oppfølging av regjeringens tiltakspakker og gjør at Innovasjon Norge kan følge opp og videreføre de ekstra tiltakene som er satt i verk som følge av finanskrisen. Rammen for innovasjonslån øker også med 200 millioner kroner. Satser på marin bioprospektering Regjeringen bevilger 50 millioner kroner til å utforske egenskapene til marine organismer. Halvparten kommer fra Nærings- og handelsdepartementet, resten fra Fiskeri og kystdepartementet. Satsingen kan bidra til verdiskaping innenfor blant annet farmasøytisk industri, næringsmidler og bioenergi. Økt satsing på reiseliv Nærings- og handelsdepartementets bevilgninger til reiseliv øker med 15 millioner til 250 millioner kroner. De nye pengene er øremerket ekstraordinær markedsføring av Nord-Norge. For mer informasjon Se www.innovasjonnorge.no Kontaktperson: Informasjonsdirektør Kjetil Svorkmo Bergmann. Telefon 908 20 918, e-post kjber@innovasjonnorge.no.

Tags: