Havnomadens Kajakksenter ny økoturismebedrift

Havnomadens kajakksenter på Husvær i Nordland ble nylig overrakt beviset om at de er godkjent som Norsk Økoturismebedrift.

- Vi er stolte over å være den første sertifiserte økoturismebedriften på Helgelandskysten, sier ekteparet Inge og Bent Skauen som driver det økobaserte kajakksenteret. Økoturismesertifiseringen gir oss et skikkelig kvalitetsstempel og vi gleder oss til å være med å videreutvikle konseptet og aktivt delta i økoturisme-nettverket.
- I alt er nå 12 bedrifter godkjent som økoturismebedrifter. Det er et kvalitetsstempel og betyr at de oppfyller alle de 100 kravene i den nasjonale merkeordningen for økoturismebedrifter. Jeg ser fram til å følge utviklingen for disse bedriftene fremover, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.
Havnomadens Kajakksenter har base på Husvær og ligger sentralt til på den flotte Helgelandskysten. Her ønsker det lidenskaplige ekteparet å gi sine miljøbevisste gjester en uforglemmelig naturbasert opplevelse, med minimal belastning av omgivelsene. Senteret ønsker å øke kunnskapen om kajakk, padleteknikk og sikkerhet. Ekteparet har også eget verksted der de produserer både grønnlandsårer og kajakker. - Vi ønsker å formidle innsikt i den lokale kystkulturhistorien med respekt for det levende fiskeværet Husvær, som vi er en del av. Samtidig vil vi skape en særpreget møteplass for natur og kajakkinteresserte og lokalbefolkningen. Vi ønsker å være en arena for å fremme respekten for miljøet som omgir oss, forteller Bent Skauen.
Norsk Økoturisme drives av Innovasjon Norge og er en egen nisje innenfor det natur- og kulturbaserte reiselivet. Den moderne økoturismen handler om hele virksomheten og skal være ledet av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av. Sertifiseringsordningen stiller høye krav til for eksempel service, vertskap, mattradisjon, historiefortelling og kunnskapsrike guider.

Til sammen 12 bedrifter er nå godkjent:

Bjåen Fjellstove i Setesdal www.bjaen.no
Spydspissen Villmarkssenter i Rendalen www.spydspissen.no
Lofoten Kajakk i Kabelvåg www.lofoten-kajakk.no
Høve Støtt på Geilo www.hovestott.no
Svalbard Villmarkssenter i Longyearbyen www.svalbardvillmarkssenter.no
Ypsøy Kystgard utenfor Bergen www.kystgard.no
Alaskan Husky Tours utenfor Røros www.huskytour.no
Matsafari, Stavanger www.matsafari.no
Turgleder, Rena www.turgleder.com
Hardangervidda Fjellguiding, Geilo www.fjellguiding.no
Havnomadens Kajakksenter, Husvær www.havnomaden.no
Romsdal Aktiv, Åndalsnes www.romsdalaktiv.com

Sju prinsipper for norsk økoturisme:

En norsk økoturismebedrift er:
1. natur- og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.
2. bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning, og utøver alltid en føre var-holdning.
3. etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.
4. bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeidskraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utøver et generelt samfunnsansvar.
5. bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.
6. stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.
7. tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.

Kontaktinformasjon:
Innovasjon Norge:
Per-Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge, telefon 22 00 29 04
E-post: per-arne.tuftin@innovasjonnorge.no
Inge og Bent Skauen, Havnomadens Kajakksenter, telefon 907 27 161
E-post: bent@havnomaden.no

Se også:
www.ecotourismnorway.org

Tags:

Multimedia

Multimedia