Innovasjon Norge er fornøyd med å få mer penger til finansieringsordningene. Viktig for norske bedrifter

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad har i dag offentliggjort at Innovasjon Norges får mer penger til støtte- og finansieringsordningene rettet mot norske bedrifter. Innovasjon Norge er godt fornøyd med at dette er en del av tiltakspakken som kommer på nyåret

”Vi ser helt klart et økende behov for riskolån til norske bedrifter. Det er viktig at noen tør og har muligheten til å ta risiko, selv om pilene i markedet peker nedover. Her har Innovasjon Norge en svært viktig rolle. Vi oppfordrer bedriftene til å ta kontakt med våre distriktskontorer for bistand”, sier administrerende direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge.

Tiltaket gjelder i utgangspunktet alle ordningene i Innovasjon Norge. Det betyr også at rammen for risikolån er økt, og det anser Innovasjon Norge som svært viktig. Innovasjon Norge settes dermed bedre i stand til å gi støtte og finansiering til bedrifter i den situasjonen vi nå er i.

"Vi har et omfattende kontaktnett ute i verden, vi har kompetanse og vi gir økonomisk drahjelp. Tiltakspakken øker vår evne til å gi de lokale ideene globale muligheter, sier administrerende direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge.

Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge, Katinka Greve Leiner. Mobil: 957 21 740
Informasjonssjef i Innovasjon Norge, Kjetil Svorkmo Bergmann. Mobil: 908 20 918

Tags: