Innovasjon Norge og NTNU samarbeider om nyskaping

Innovasjon Norge og NTNU Entrepreneurship Center inngår tre års samarbeidsavtale om nyskaping(12.03.10)

Innovasjon Norge har på vegne av sine distriktskontorer i Møre og Romsdal og Trøndelag inngått en tre års samarbeidsavtale med NTNU Entrepreneurship Center om et program for teknologibasert nyskaping. Hensikten er at studenter og veiledere sammen med gründere bidrar til ny næringsvirksomhet i landsdelen. Avtalen bygger på et tidligere vellykket samarbeid som har vist seg å føre til etablering av en rekke nye bedrifter og som har gitt studentene og deltakere fra ulike tiltaksapparat verdifull kompetanseutvikling i nyskapingspraksis. Programmet, som heter Idéakselerator Midt-Norge, består av de to delprogrammene Take-Off og Venture Cup. Venture Cup er et tilbud primært for studenter med forretningsideer som gjennom kurstilbud og veiledning får hjelp til å lage en god forretningsplan. Som veileder har en mobilisert en rekke personer fra det lokale næringsliv som hver yter 20 timers assistanse. Take-Off er et tilbud til gründere over hele landsdelen som over en kort intensiv periode ønsker å få utviklet en god forretningsplan. Rundt hver gründer etableres en ressursgruppe bestående av 4-5 studenter, 1-2 personer fra tiltaksapparat og en erfaren veileder. Hovedfokus i gruppens arbeid er å kartlegge marked, konkurrenter, organisasjon, utvikle forretningsmodeller, og å analysere kapitalbehov, lønnsomhet og risiko. Ved avslutningen av Take-Off presenteres forretningsplanen for et panel bestående av representanter fra investormiljøer og finansinstitusjoner som gir sin vurdering og tilbakemelding til gründerene. Foruten NTNU er studenter fra høgskolene i Ålesund, Molde, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag invitert med både i Venture Cup og Take-Off. Programgjennomføringen skjer i tett samarbeid med landsdelens høyere undervisningsinstitusjoner, kompetansesentra og andre aktører i landsdelens innovasjonssystem som finansinstitusjoner og tiltaksapparat i fylker og kommuner. De nevnete aktører bidrar både med rekruttering av gode ideer og gründere, som veiledere, panelister og med andre typer av ressurser. Ved en tre års samarbeidsavtale med NTNU Entrepreneurship Center bidrar Innovasjon Norge til å videreføre og styrke et samarbeidsnettverk for nyskaping i landsdelen som forventes å få betydelig kunnskaps- og næringseffekt i årene fremover. Mer informasjon: Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern Avdelingsleder, Professor Sigmund J. Waagø Innovasjon Norge NTNU Entrepreneurship Center Tlf: 915 14 999 Tlf: 918 97 172 Epost: tom-ivar.bern@innovasjonnorge.no Epost: sigmund.waago@iot.ntnu.no

Tags:

Multimedia

Multimedia