Innovasjon Norge satser i Midtøsten

Innovasjon Norge åpner kontor i De forente arabiske emirater. Det nye kontoret blir knyttet til ambassaden i Abu Dhabi og får arbeidssted i Dubai.

- Vi ser nå en sterk satsing på nye bransjer som miljø og fornybar energi i Midtøsten, sier Svein Berg, direktør for divisjon utland i Innovasjon Norge. - Norske bedrifter som vil inn i dette markedet uttrykker et klart behov for våre tjenester, fortsetter han. – Og det behovet ønsker vi å fylle.

Virksomheten i Midtøsten skal drives i tett samarbeid med olje- og gassindustriens organisasjon INTSOK. Kontoret skal først og fremst konsentrere seg om De forente arabiske emirater, Saudi Arabia og Qatar. Det åpner etter planen i september.

Vel 50 norske bedrifter, særlig innen olje og gass og de maritime bransjene, har allerede virksomhet i området, og eksporten fra Norge øker kraftig. Innovasjon Norge har tidligere ikke hatt noen representasjon i Midtøsten.

- Det er store muligheter for norsk næringsliv i Midtøsten, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen. – Satsingen i Dubai og Abu Dhabi gjør at norsk næringsliv vil stå vesentlig sterkere i dette viktige markedet. Med dette følger regjeringen opp satsingen på de næringene der Norge har særlige fortrinn, slik som maritim sektor, miljøteknologi og energi. Dette er i tråd med Soria Moria-erklæringen, sier Andersen. Norge og de øvrige EFTA-landene Island, Liechtenstein og Sveits fullførte 24. april forhandlingene om en frihandelsavtale med Samarbeidsrådet for Gulfen (Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi Arabia). Når avtalen trer i kraft vil norske bedrifter stå overfor gode og forutsigbare vilkår i dette store markedet. Avtalen sørger blant annet for tollfri innførsel av norske varer, i tillegg til at det er oppnådd gode resultater for norsk skipsfart.

Trapper opp i Nederland
Interessen for Norge som turistland er stadig økende. Nederland er et av de landene det kommer flest turister til Norge fra, og det er for tiden stor interesse for å reise hit. Derfor styrker Innovasjon Norge nå kontoret der og øker bemanningen. Kontoret i Haag blir et selvstendig kontor, mens det tidligere har vært underlagt kontoret i Hamburg.

- Regjeringen satser på reiseliv og lanserte før jul en nasjonal strategi for reiselivsnæringen, sier statsråd Dag Terje Andersen. – Når vi nå styrker vår innsats i et så viktig marked som Nederland, viser vi tydelig at vi gjør ordene om til handling.

Tilpasninger i andre markeder
Aktiviteten i Baltikum gjør at det ikke lenger er hensiktsmessig å ha tre kontorer i regionen. Derfor vil virksomheten i Latvia og Litauen følges opp av lokale konsulenter på oppdrag fra kontoret i Estland.

Aktiviteten i Thailand tilsier heller ikke lenger at det er nødvendig med et eget kontor i Bangkok. Innovasjon Norge inngår derfor en avtale med en ekstern konsulent som skal jobbe med norske selskaper i dette markedet. Konsulenten skal følges opp fra regionsenteret i Singapore.

For mer informasjon, kontakt:
Svein Berg, direktør for divisjon utland i Innovasjon Norge, tlf. 415 07 256. E-post svein.berg@innovasjonnorge.no.
Mette Fossum Beyer, kommunikasjonssjef, tlf. 950 60 052. E-post mette.beyer@nhd.dep.no.