Kan ikke heve renten

Den internasjonale utviklingen i økonomien sørger for at Norges Bank neppe kan heve styringsrenten på neste rentemøte. Nedgangstidene i den internasjonale økonomien er langt fra over, viser ferske pristall.

Fall i konsumprisindeksen internasjonalt viser at prisstigningen er på et historisk lavt nivå. Internasjonalt er det dermed ikke grunnlag for Norges Bank til å heve renten. Fortsatt betydelig ledig kapasitet i næringslivet i Europa taler også imot renteheving, mener sjeføkonom i Innovasjon Norge, John Rogne. Pessimistiske ledere Bedriftsledere i Europa tror ikke det kommer en ny oppgang nå, ifølge en spørreundersøkelse fra Financial Times. Det er økende arbeidsledighet, og lite nye investeringer. Samtidig er lønnsomheten svekket. - Norges Bank kan ikke heve renten hvis vi skal ta hensyn til de internasjonale forholdene, som er veldig tydelige og negative, sier sjeføkonom John Rogne i Innovasjon Norge. Den internasjonale prisutviklingen gir rett og slett ikke rom for renteøkninger. Ingen drahjelp Rogne peker på at det trengs flere gode kvartaler med økt inntjening, før vi kan regne med økte investeringer. Dette er helt nødvendig for å få fart på den økonomiske veksten i Europa. Utviklingen går ikke den veien vi har trodd. - Norge isolert sett kan ha behov for økende rente nå, men dette vil føre til store problemer med konkurranseevnen i det internasjonale markedet. Sentralbanksjef Svein Gjedrem får ingen drahjelp fra utlandet, heller det motsatte, sier Rogne. Høyere norsk rente vil gi en sterkere kronekurs, som igjen svekker konkurranseevnen. Norsk industri vil derfor slite tungt i det internasjonale markedet. For utdypende informasjon, se OECDs ferske konsumprisindekser og eksporttallene for september: http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Internasjonalisering/Handelsstatistikk/Manedstall/ Kontaktinformasjon: Sjeføkonom John Rogne, Innovasjon Norge: Mobil: 992 10 230. E-post: jon.rogne@innovasjonnorge