Kronprins Haakon ønsker tett samarbeid mellom Mexico og Norge

Kronprins Haakon åpnet tirsdag næringslivsdelegasjonen i Mexico som teller over 100 representanter fra Norge. Det satses nå tungt på eksport av norske varer og tjenester til Mexico, spesielt innen olje og gass industrien. Kronprinsen ønsker et tett samarbeid mellom Mexico og Norge

I sin tale til de flere hundre næringslivsrepresentantene fra Norge og Mexico i Club de Industriales i Mexico City, sa Kronprinsen: ”Det er et klart mål at dette besøket skal føre til økt handel mellom Mexico og Norge. Jeg har allerede hatt muligheten til å møte representanter fra mexicansk og norsk næringsliv og fått forsikringer fra begge parter om at de er interessert i samarbeid”.

Stort potensial for oljesøl
Norge er ledende i verden på overvåking og risikohåndtering av øljesøl til havs og dette er mexicanerne svært interessert i. Mexico har nylig åpnet for at utenlandske selskaper kan komme inn på mexicansk sokkel og den økte aktiviteten man nå forventer, øker også sannsynligheten for oljesøl.

”Her har Norge en unik mulighet til å være med på å redusere risikoen for fremtidige oljesøl i Mexicogulfen. Norge er ledende i Verden på overvåking og risikohåndtering av oljesøl og nå for norske bedrifter vist seg frem. Vi håper og tror at mexicanerne kommer til å investere i norsk overvåkingsteknologi og vår risikohåndtering, sier Gunn Ovesen, adm. dir. i Innovasjon Norge og leder for delegasjonen.

Helt avgjørende for industrien
Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen er også i Mexico for å åpne dører, han har et stort engasjement for temaet oljesøl og poengterer:

”Det å kunne håndtere oljesøl på en forsvarlig og effektiv måte er så viktig for olje og gass industrien at hele legitimiteten til industrien hviler på at miljøskadene ved et oljeutslipp blir så minimale som overhode mulig. Industrien er helt avhengig av aksept fra både politikerne og fra folket”, sier Olje- og energiministeren.

Svært viktig marked
Med dette som bakgrunn har flere sentrale aktører innen overvåking og risikohåndtering av oljesøl tatt turen til Mexico. Blant disse er Kongsberg Satellite Services (KSAT), som leverer satellitt overvåking av store havområder. Skjer det en oljesøl-ulykke i Mexicogulfen, vil satellittene fange dette opp, melde fra til KSATs mottakssenter på Svalbard, som igjen varsler mexicanske myndigheter. Dette tar mindre enn en time. Adm.dir. Rolf Skatteboe i Kongsberg Satellite Services er veldig spent på hva mexicanerne tenker om det norske systemet.

”Det er svært viktig for oss å komme inn i Mexico. Det er en døråpner inn til hele Sør Amerika. Mexico er interessant for oss fordi det er stor tetthet av oljeinstallasjoner i Mexicogulfen og derfor er det om å gjøre å avsløre hvem som er synderen hvis ulykken skjer, sier Rolf Skatteboe. Et annet sentralt poeng er at når Mexico nå skal ut på dypt vann, blir det enda mer viktig å overvåke.

Mexicanerne er imponert
Etter noen få timer på oljesøl seminaret er det en imponert direktør for det mexicanske energidepartementet SENER som sender følgende melding til Norge:

”Det er svært interessant for oss å få til et samarbeid med norske myndigheter og med norske leverandører av teknologi og infrastruktur som kan håndtere oljesøl”, sier Juan Carlos Zepeda Molina. ”Norge har hatt stor suksess med både oljesøl teknologi og infrastruktur, dere er ledende i Verden på dette og dermed en suksesscase for oss. Det er viktig for PEMEX å se etter samarbeidsmuligheter her, sier direktøren for SENER. Men han legger til at også andre land er på banen for å komme inn i det mexicanske markedet, blant annet Storbritannia og USA. Norge får hard konkurranse.

Kontaktinformasjon i Mexico:
Seniorrådgiver Børge Jomaas, Innovasjon Norge: +47 901 94 823

Multimedia

Multimedia