Kystnæringer mot marked

- Nye muligheter gjennom Innovasjon Norge
Hvordan lykkes i nye markeder? Hvordan identifisere mulighetene og utvikle en god strategi? Disse og flere andre aktuelle temaer skal programmet ”Kystnæringer mot marked” ta tak i langs Norges kyst. Innovasjon Norge ønsker å sette fokus på økt konkurransekraft og lønnsomhet i 25 kommuner i sju regioner og nå i mai går starten for dette nye programmet.

Dette er en utvidelse av Marint verdiskapingsprogram (MVP) og Innovasjon Norge ønsker gjennom programmet å bidra til varig lønnsom aktivitet gjennom omstilling og utvikling i kystområdene. Dette kan f.eks. gjøres ved å koble marin aktivitet med reiseliv og kultur eller andre lokale næringer.

Før sommeren skal det arrangeres oppstartssamlinger i sju regioner med til sammen 25 kommuner. I denne startfasen skal lokale konkuransefortrinn, bærekraftig utvikling i et utvidet begrep og samarbeid mellom forskjellige næringer settes på dagordenen. Målet er å skape ny optimisme med varige, lønnsomme lokale aktiviteter som skal nå ut til et globalt marked.

”Kystnæringer mot marked” er et samarbeid mellom Fiskeri- og kystdepartementet og Innovasjon Norge. Marint verdiskapingsprogram skal legge til rette for omstilling og utvikling i bedrifter i fiskeri- og havbruksnæringa og gjennom ”Kystnæringer mot marked” er det satt av midler for å bidra til omstillingsprosesser i kystsamfunn. Programmet har en varighet på 2 år.

Vedlagt følger informasjon om hvilke regioner og kommuner som innvolveres i programmet.


Kontaktperson:
Prosjektleder
Dag Ronald Fredheim
Innovasjon Norge
T: 77 60 61 09

Dokumenter og linker