Lansering av nettsted for bioteknologi - NorBioBase

Pressemelding fra Innovasjon Norge Lansering av nettsted for bioteknologi - NorBioBase Innovasjon Norge og Norges forskningsråd lanserer mandag 13. februar nettstedet NorBioBase, www.norbiobase.no. Målet er å lage en komplett oversikt over norsk bioteknologibransje. Innovasjon Norge ser dette som et første skritt i sin nye sektorstrategi innen helse og bioteknologi. I tilknytningen til databasen har Innovasjon Norge utarbeidet en rapport som beskriver sektorens betydning for norsk næringsliv. Basen er bygget opp i samråd med Norsk Forum for bioteknologi, og bedriftene legger selv inn informasjon om sin virksomhet. Innovasjon Norge er ansvarlig for sikkerheten og vedlikeholdet av basen. Nasjonal ressurs NorBioBase er ment å bli en nasjonal ressurs med tre mål: Å tilby en gratis markedsføringskanal av høy kvalitet for norske bioteknologibedrifter. Å skape en samlet oversikt som potensialet i norsk bioteknologibransje synlig, gir grunnlag for statistikk og bidrag til nasjonale og internasjonale trendanalyser. Å være et operativt verktøy for Innovasjon Norge og Forskningsrådets arbeid med industribygging, internasjonalisering og markedsføring av norsk bioteknologisk innovasjon. Deler informasjon Informasjonen i NorBioBase blir presentert i en søkbar, gratis tjeneste. I tillegg deles informasjonen med andre bransjeoversikter, slik som Medcoast Scandinavia (www.medcoast.org ), The Scandinavian Life Science Database (www.scandinavianlifescience.org) og eksportportalen Nortrade (www.nortrade.com). Lansering Lanseringen av NorBioBase skjer mandag 13. februar med pressekonferanse i Innovasjon Norges lokaler i Akersgt. 13 klokka 13.00. Kontaktpersoner: Knut Larsen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge. Telefon 22 00 26 80/900 30 220. Kristin R. Modalsli, Norges Forskningsråd. Telefon 22 03 71 02/95 04 27 93. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no