Massiv satsing på norsk næringsliv i Mexico

Over 100 representanter for næringslivet i Norge er nå på sjarmtokt i Mexico. Et nyåpnet marked for olje og gass verdt 2100 milliarder dollar frister. Potensialet for den verdensledende norske olje og gassteknologien er enormt.

Kronprinsparet skal denne uken være døråpnere for en massiv norsk satsing. Det er Innovasjon Norge som arrangerer næringslivsdelegasjonen som nå er i Mexico City. I 2008 ble det eksportert norske varer og tjenester til Mexico for 92 millioner dollar, nå vil et samlet næringsliv ta en større bit av markedet.

Tredje størst i verden
Mexico har nylig åpnet for at utenlandske selskaper kan delta i utvinning av olje og gass på mexicansk sokkel. Det er store uoppdagede områder i de dypeste delene av Mexicogulfen. Antatt verdi er på 2100 milliarder dollar med dagens olje og gasspriser.

”Her er det store muligheter for norsk industri å få en fot innenfor et marked som er så gigantisk at det nesten er vanskelig å forestille det. Vi er ledende i verden på å utvinne olje og gass på dype havområder og her må vi bare vise oss frem”, sier Gunn Ovesen, adm. dir. i Innovasjon Norge og leder for delegasjonen. Mexicos olje og gassreserver er dobbelt så store som de norske og tredje størst i verden.

Flere tusen brønner kan bores
Det Mexicanske olje og gass selskapet PEMEX har i dag boret 8 brønner på dypt vann og de dypeste brønnene er på 1000 meter. Men det fins enorme reservoarer på opp til 3000 meter og her har StatoilHydro kunnskap og teknologi som kan være gull verdt for mexicanerne.

”I dette området er det mulig å bore flere tusen brønner. Mexicanerne har lite erfaring med utvinning på dype havområder og de trenger kompetansen og teknologien som vi har, sier Kjersti Hornnes Torgersen, visepresident i StatoilHydro i USA og Mexico. Hun håper at mexicanerne velger norsk teknologi og kompetanse når de bestemmer seg for hvem som får slippe til i Mexicogulfen. Mest sannsynlig skjer dette mot slutten av 2009.

For mer informasjon om delegasjonsprogrammet i Mexico, se:
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Internasjonalisering/Delegasjoner/Offisielt-besok-til-Mexico-mars-2009/

Kontakt i Mexico City:
Seniorrådgiver Børge Jomaas, Innovasjon Norge: Mobil: +47 901 94 823

Tags: