Morgendagens Reiseliv - Presseinvitasjon

Morgendagens Reiseliv - Presseinvitasjon Opplevelsesøkonomi, kunnskap og innovasjon er hovedtemaene på den nasjonale reiselivskonferansen i Oslo 27. april. Konferansen arrangeres i fellesskap av Nærings- og handelsdepartementet, NHO Reiseliv og Innovasjon Norge og finner sted på Handelshøyskolen BI i Nydalen. Konferansen starter med et innlegg av Nærings- og handelsminister Odd Eriksen om nettopp ”Morgendagens reiseliv - utfordringer for reiselivsnæringene og myndighetenes rolle”. Etter statsrådenes innlegg fortsetter opplevelsesøkonomiens pionér, professor Joseph Pine fra USA. Han vil helt sikkert inspirere mange med sitt foredrag om ”The World is theater & Every business a stage”. Professor Victor D. Norman fra Norges Handelshøyskole fortsetter etter sin amerikanske kollega. Ikke uventet er Norman opptatt av norsk reiselivs plass både i verdensøkonomien og i Norge. Professor Norman stiller også spørsmål om hvordan reiselivet i Norge kan overleve i en kunnskapsbasert høytlønnsøkonomi? Det er lagt opp til en egen serie med eksempler på Innovasjon i praksis. Her innleder Terje Bergh fra Deli de Luca, Steinar Hovi fra Beitostølen og Eli Blakstad fra Peer Gynt AS. Alle sammen fokuserer på innovasjon og utvikling innen sine bedrifter og svarer på spørsmål fra salen. Arne Sørvig i Eksportutvalget for Fisk (EFF) holder innlegg hvor han er opptatt av en fiskerinæring som er blitt kunnskapsbasert og om reiselivet har noe å lære av EFF. Den store debatten om målet på en million flere utenlandske turister i 2010 innledes av Sten Magnus, Umoe Catering. Han er - opptatt av et reiseliv for folk flest, for dem er det flest av. Helge Otto Mathisen, Color Line mer enn antyder at de skal ha en betydelig andel av denne trafikkøkningen. Color Line vet mye både om hvem som kommer, hva de ønsker og ikke minst hvilke krav selskapet stiller til sine samarbeidspartnere som vil ha sin del av denne trafikken. John Arne Medalen, Det Virkelig Gode Liv vil gjerne ha flere gjester og samtidig beholde det sjarmerende mangfoldet deres bedrifter kan tilby. De innleder alle til debatt ved å inspirere og provosere. Konferansen avsluttes med Mary Miller, Stavanger-regionen Europeisk Kulturhovedstad 2008. Hennes tema er hvordan lokal innovasjon kan kobles opp mot store arrangementer – og ikke minst virke i etterkant. På konferansen er det også et eget Kunnskapstorg. Her deltar Norges ledende forsknings- og undervisningsinstitusjoner som arbeider spesielt med reiseliv. Sted for konferansen: Handelshøyskolen BI, Nydalen, Oslo Tid: Torsdag 27. april 2006 Konferansen starter med åpning kl. 10.00 og avsluttes kl. 16.30. Statsråd Odd Eriksen holder sitt innlegg fra 10.05 - 10.30 Påmelding for pressen kan rettes til: Kommunikasjonsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge på e-post: per-arne.tuftin@innovasjonnorge.no Program: http://www.innovasjonnorge.no/morgendagen Mer informasjon - kontaktpersoner: NHO Reiseliv Kommunikasjonsdirektør Hilde Charlotte Solheim – Tlf. 23 08 86 49 Mobil 906 56 887 E-post: hilde.solheim@nhoreiseliv.no Innovasjon Norge: Kommunikasjonsdirektør Per-Arne Tuftin, Tlf. 22 00 29 04 Mobil 90 94 898 E-post: per-arne.tuftin@innovasjonnorge.no <http://www.innovasjonnorge.no/morgendagen> ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no