Næringslivsdelegasjon til Irland 18. – 20. september - Presseinvitasjon

Presseinvitasjon Næringslivsdelegasjon til Irland 18. – 20. september Det planlegges statsbesøk av HM Kong Harald V og HM Dronning Sonja til Irland 18 – 20 september. I samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet og den norske ambassaden i Dublin, inviterer Innovasjon Norge til deltagelse i en næringslivsdelegasjon. De historiske forbindelsene mellom Norge og Irland går langt tilbake i tid. Det planlagte statsbesøk er det første i nyere tid. I dag er Irland blant europeiske land med høyeste BNP. Irland er et land man lytter til i europeisk og internasjonal politikk og økonomi. Hensikten med det planlagte statsbesøket er å bidra til styrket kontakt, samarbeid og næringslivsvirksomhet mellom Norge og Irland. Vi vil nevne følgende programposter (se vedlegg for detaljert program): Tirsdag 19. september gjennomføres en konferanse relatert til fiskeoppdrett og husdyr avl på University College Dublin. Innovasjon Norge arrangerer en turist- workshop og NHO planlegger en rundebordkonferanse med sin søsterorganisasjon i Irland. Det norske mangfold og natur kommer spesielt i fokus ved et foredrag av HM Dronning Sonja i forkant av stor buffet middag under overskriften "A taste of Norway" tirsdag kveld.. Onsdag 20.september arrangeres et maritimt seminar i Cork i samarbeid med National Maritime College of Ireland. Vedlagt følger detaljert program for veterinærkonferansen i Dublin og den maritime konferansen i Cork og i totalprogrammet står fagseminar reiseliv beskrevet. Vi håper det er interessant for redaksjonen å delta på dette. Vennligst benytt vedlagte skjemaer for påmelding og hotellbestillling. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Innovasjon Norge ikke kan dekke noen kostnader ved pressens deltakelse på disse arrangement. I papirene er det satt påmeldingsfrist til 28 august. Den kan skyves noe på, men vi vil gjerne ha en tilbakemelding i løpet av denne uken – i løpet av 01.09- om dette er interessant. Pressekontakt næringslivsdelegasjon: Arne Rød, Innovasjon Norge 909 26 280 – arne.rod@innovasjonnorge.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=273209&fn=wkr0010.doc http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=273209&fn=wkr0011.doc http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=273209&fn=wkr0012.doc http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=273209&fn=wkr0013.doc http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=273209&fn=wkr0014.doc http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=273209&fn=wkr0015.doc http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=273209&fn=wkr0016.doc